Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SCCSS seminarium: Civilsamhällets projektledare

Den 18 april presenterar forskare från Stockholm Center for Civil Society sin nya studie om hur det ser ut för projektledarna i civilsamhället. Studien har genomförts på uppdrag av och med finansiering från Allmänna Arvsfonden. Ann-Katrin Persson från Sensus kommer att moderera samtalet och ni kommer på scen att möta både drivna projektledare och kloka personer från civilsamhälle och statliga myndigheter. 

En studie om projekt finansierade av Arvsfonden
En stor del av civilsamhällets verksamheter bedrivs i form av projekt som ofta är finansierade externt av exempelvis stat, kommun eller olika typer av fonder och stiftelser. Många forskare har studerat utvecklingen av projekt som bedrivs inom näringslivet och offentlig sektor, men kunskapen om hur projektledning går till i det civila samhällets organisationer och vilka effekter projektfinansiering får för det civila samhället i stort, är ännu små.

På uppdrag av Arvsfondsdelegationen har därför ett forskarteam från Stockholm Center for Civil Society Studies studerat projektledarens roll och situation i flera av de projekt som med hjälp av pengar ur Allmänna Arvsfonden genomfördes under 2012-2014.

Träffa forskarna och projektledare som ingår i studien
Under utvärderingsseminariet kommer forskarna att presentera resultatet av studien och du får också träffa några av projektledarna som berättar om sina erfarenheter av att arbeta i ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Anmälan
Du anmäler dig till seminariet genom att fylla i anmälningsformuläret som du hittar här. Seminariet är kostnadsfritt.

Tid och plats
Måndag 18 april 2016, klockan 13.00-16.30
Stora salen, Handelshögskolan (Holländargatan 32, Stockholm)

Program
Moderator: Ann-Katrin Persson, Sensus

13.00-13.10   Inledning
                      Filip Wijkström, Stockholm Center for Civil Society Studies
                      Annica Thomas, Arvsfonden | Kammarkollegiet

13.10-14.20   Presentation av studien
                      Torbjörn Einarsson, Stockholm Center for Civil Society Studies
                      Erik Sjöstrand, Stockholm Center for Civil Society Studies

14.20-14.50   Erfarenheter från projektledare i arvsfondsprojekt
                      Maria Kjellsdotter Rydinger, Fryshuset  
                      Elin Wernquist, Barnrättsbyrån
                      Jan Ström, Förorten i Centrum           

14.50-15.20   Kaffe

15.20-15.40   Projekten som en del av det svenska civilsamhället
                      Filip Wijkström, Stockholm Center for Civil Society Studies

15.40-16.25   Vad tar vi med oss och hur går vi vidare?
                      Hans Andersson, Arvsfonden | Kammarkollegiet
                      Marie Ericsson, Kulturdepartementet
                      Julia Grosse, MUCF
                      Maria Graner, f.d. generalsekreterare Scouterna 

16.25-16.30   Avslutning
                      Hans Andersson, Arvsfonden | Kammarkollegiet

Läs mer om studien
Här kan du läsa mer om studien och här kommer också utvärderingsrapporten att publiceras måndag den 18 april.

Varmt välkomna!

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more