Lars Engwall:

Presentation av en ny bok om universitetens styrning

Lars Engwall presenterar sin nyutkomna bok Universitet under uppsikt (Dialogos 2016). Boken belyser framväxten av allt mer omfattande granskningssystem för universitet och högskolor med hjälp av tio tidigare publicerade uppsatser med dagsaktuella kommentarer.

I ett inledande kapitel sätts uppsatserna in i ett sammanhang och i ett slutkapitel diskuteras ett antal övergripande frågor såsom resursfördelning mellan lärosäten, rekryteringsprinciper och den ständiga konflikten mellan stark kvalitetskontroll och nytänkande.

Läs mer om boken: http://www.dialogosforlag.se/bocker/samhallsfragor/universitet-under-uppsikt.html