Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Hur blir idéburen välfärd idéburen?

Under denna rubrik presenterar SCCSS-forskarna Marta Reuter och Torbjörn Einarsson ett utsnitt av en studie på konferensen "Forskning som förändrar" arrangerad av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Hur blir idéburen välfärd idéburen?

Under denna rubrik presenterar två av centrets forskare, Marta Reuter och Torbjörn Einarsson, ett utsnitt av den studie som vi på SCCSS genomför baserat på empiri från Svenska kyrkan och alldeles särskilt Västerås stift. Presentationen hålls den 8 november kl. 11.30-12.40 på Garnisonen i Stockholm som en del av konferensen "Forskning som förändrar" arrangerad av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Kort om det pågående projektet och presentationen:
Civilsamhällets tjänster inom välfärden ökar i Sverige samtidigt som det finns ett missnöje i samhället idag med kommersialiseringen av vård, skola och omsorg. Men påverkar den ideella driftsformen hur välfärdstjänsterna styrs och utformas? Vilka intressen är det som sätter ramarna för verksamheterna och vilken roll spelar den offentliga sektorns reglering i styrningen av verksamheterna?

Dessa frågor är i fokus i en studie av styrning inom Svenska kyrkan – en av Sveriges största idéburna välfärdsproducenter. I studien tittar våra forskare särskilt på verksamheten i Västerås stift där församlingar bedriver olika former av välfärd – allt från språkundervisning för asylsökande och mötesplatser för arbetslösa till reguljär förskola och grundskola. Genom den här fallstudien bygger vi tillsammans med stiftet och dess församlingar ny kunskap både om hur ledning och styrning av id´buren verksamhet går till och om hur den svenska välfärden utvecklas och förändras.

Mer info om programmet och anmälan till konferensen Forskning som förändrar hittar du här:
http://www.mucf.se/forskning-som-forandrar-2016

Lär mer på SCCSS på Facebook:
https://www.facebook.com/StockholmCenterForCivilSocietyStudies/posts/1073459692761319

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more