Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Grants to researchers at SIR

Mats Jutterström, Score, received a grant of SEK 1 million from the Swedish Agency for Youth and Civil Society (mucf). The grant is for the project "Offentlig upphandling i civilsamhället".

Martin Carlsson-Wall and Kalle Kraus, Center for Sports and Business, has received two grants of SEK 900 000 (in total) from VINNOVA for two projects. The projects are "Innovationsstegen - en tydlig och stöttande väg för morgondagens entreprenörskapskvinnor inom svensk hästnäring" and "Från idrottskansli till innovativt sportkontor: kunskapsspridning i en kommersiell idrottsvärld".

Kristina Tamm Hallström, Score, received a grant of SEK 944 000 from Handelsrådet for the project "Är det lönt att certifiera butiken? En analys av miljömärkningens praktiska konsekvenser".

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more