Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Forskningsanslag till Score

Renita Thedvall och Lovisa Näslund vid Score får 3,2 miljoner kronor i anslag av AFA Försäkring för kartläggning av hur de organisatoriska och kontextuella konsekvenserna av evidensbaserad praktik påverkar arbetsmiljön inom socialtjänsten.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more