Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Trettio år av New Public Management – behov av förändring?

Score och tidskriften Organisation & Samhälle bjuder in till seminarium och debatt kring styrningsformer i stat och kommuner.

Efter trettio år av New Public Management (NPM) har regeringen aviserat en vilja att ge professionerna större utrymme. Vilka problem löser det och vilka skapas? Finns det något i NPM som är värt att bevara? Vad säger forskarna?

Inbjudna för att kommentera forskningsresultaten är Inga-Britt Ahlenius, bl.a. budgetchef i Finansdepartementet 1986-93 och generaldirektör för Riksrevisionsverket 1993-2003, Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare och Per Molander, generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen.

  • Vad händer med professionalism i förvaltningen i kölvattnet efter NPM?
    Louise Bringselius, docent och universitetslektor i företagsekonomi vid Lunds universitet
  • Hur effektivt är det att det administrativa arbetet successivt ökat genom offentliga effektivitetsreformer? 
    Anders Ivarsson Westerberg, universitetslektor i företagsekonomi vid Södertörns högskola
  • Kan ökande mätningar av offentlig verksamhet för att skapa tydlighet, styrbarhet och jämförbarhet egentligen innebära det motsatta? 
    Johan Alvehus, doktor i företagsekonomi vid Högskolan i Kristianstad

Staffan Furusten, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och föreståndare för Score välkomnar till seminariet. Nils Brunsson, professor vid Uppsala universitet och Score samt redaktör vid tidskriften Organisation & Samhälle diskuterar inledningsvis karaktärsdragen i NPM som offentlig styrningsform. Sven-Olof Junker, doktor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och Score modererar debatten.

I samband med registrering till seminariet bjuder vi kaffe och te. Ett exemplar av det aktuella numret av tidskriften delas ut till alla gäster.

Dag: Torsdag, 26 mars, 2015
Tid: 15:00–17:15
Plats: Handelshögskolan i Stockholm, sal: 750, Sveavägen 65

Varmt välkomna!

Anmäl dig här.

 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more