Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Pris för bästa avhandling till Svenne Junker

Svenne Junker, fil. doktor i företagsekonomi vid Score, har tilldelats Oskar Sillén-priset 2015 för en "nyskapande studie med resultat som väcker till eftertanke".

Oskar Sillén-priset delas sedan 2002 ut till bästa doktorsavhandling i Företagsekonomi och i år fick alltså Svenne Junker det för sin monografi "Att skapa gemenskap: Hur beslut fattas i en EU-myndighet".

 Juryns motivering lyder:

"Sven-Olof Junker addresserar ett klart spännande och relevant forskningsproblem hämtat ur klassiskt teoretisk problematik. Det gäller beslutsfattande och den spännande kontexten är komplexa EU-myndigheter. Arbetet är metodmässigt moget. Den digra empiri-insamlingen presenteras på ett för läsaren pedagogiskt sätt. Den intressanta analysen genomförs i tre steg som bygger upp en slutsats på metanivå och med generaliserande ambitioner. Det är en alltigenom ambitiös, gedigen och nyskapande studie med resultat som väcker till eftertanke."
 

Läs mer om priset hos Företagsekonomiska Institutet (FEI)

Läs den prisbelönta avhandlingen

Läs mer om Svenne Junkers forskning

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more