Pris för bästa avhandling till Svenne Junker - Stockholm School of Economics