Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Göran Sundström presenterar ny bok på Score

Torsdagen den 23 april kl. 10.00 - 11.30 Scores seminarierum, Kräftriket, hus 7A

”Hur styr regeringen riket egentligen? Och hur kan den styra riket?” Detta är frågor som
har diskuterats alltmer under senare år inom såväl forskning som svensk förvaltningspolitik.

I boken Governing the Embedded State - The Organizational Dimension of Governance
kombineras idéer och begrepp hämtade från governance-forskning och organisationsteori
för att, med utgångspunkt i ett rikt empiriskt material, diskutera dessa frågor.

Boken beskriver hur regeringen styr främst genom att organisera förvaltningen i samband
med större reformer. Inom ramen för den här grundläggande organiseringen fortsätter
regeringen sedan att styra. Styrningen fungerar på grund av att starka normer om
tillit och lojalitet präglar relationen mellan politiker och tjänstemän.

Göran Sundström, medförfattare till boken, lektor och docent vid Statsvetenskapliga
institutionen, Stockholms universitet, och forskare vid Score, håller i seminariet.

Varmt välkommen!

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more