Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Finansens folkdräkt – om att prata ekonomi så folk förstår

I en ny skrift som släpps idag undersöker ekonomie doktor Charlotta Bay vår samtids finansiella folkbildning.

Vi får genom bokens berättelser stifta bekantskap med ett urval av samhällsaktörer, och följa dem i deras strävan att försöka skapa mer ekonomiskt ansvarstagande individer. 

Vilka roller spelar svenska staten, ett svenskt pensionsbolag och tv-programmet Lyxfällan i att höja svenska folkets ekonomiska kunskaper? Och med vilka medel skapas ur dessa aktörers perspektiv finansiellt litterata medborgare? Charlotta Bay visar i sin nyutkomna skrift att ekonomisk information måste genomgå en rad översättningar för att den ska bli tillgänglig och relevant för människor.​

 − Man kan uttrycka det som att finansens folkdräkt måste skräddarsys och anpassas efter mottagarna för att de ska kunna ta till sig stundtals komplicerade ekonomiska begrepp och sammanhang, säger skriftens författare Charlotta Bay. Hon beskriver vidare hur hennes forskning inspirerades av de privatekonomiska spörsmål och obehagskänslor som väcktes till liv varje gång det orangea kuvertet dök upp hemma i brevlådan.

 Den finansiella folkbildningens uttryck och mekanismer som beskrivs i skriften ger fördjupade kunskaper om de utmaningar som är förknippade med dagens samhälle där allt högre krav ställs på individer att förstå sitt ekonomiska medborgarskap inte enbart som en rättighet, utan också som en skyldighet gentemot den egna ekonomiska välfärden.

 Charlotta Bay är filosofie doktor, och verksam som forskare och lärare i redovisning vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. I sin forskning intresserar hon sig bland annat för hur ekonomisk information presenteras och översätts i människors vardag. För mer information, vänligen kontakta: Charlotta Bay charlotta.bay@sbs.su.se 

 Forskning i Fickformat är en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor. Alla skrifter i serien går att beställa via publications@hhs.se. Se även www.fickformat.se

 Skriften Finansens folkdräkt – Om att översätta ekonomi så folk förstår kostar 210 kr och kan beställas via publications@hhs.se

 För mer information om serien, vänligen kontakta seriens huvudredaktör Filip Wijkström​.

 

 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more