Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Filip Wijkström, SCCSS, SvT lecture (Tue, April 21)

Filantroper och frivilliga. Nya civilsamhällesmedborgare i ett omförhandlat samhällskontrakt. Föreläsning vid Vetenskapsrådets kvartalsseminarium utifrån antologin "Civilsamhället i samhällskontraktet".

Samhällskontraktet befinner sig i omvandling men riktningen är inte självklar. Allianser mellan folkrörelser och välfärdsstat var tidigare en viktig del i den svenska modellen. Med folkrörelserna kom en ny form av medlemskap som också blev viktig i medborgarskapet. Nu pågår en transformation med nya spelregler för det svenska civila samhället men också ett omförhandlat medborgarskap.​
 

Vetenskapsrådets kvartalseminarium:

http://www.vr.se/nyheterpress/kalendarium/kalendarium/kalendarieposter/kvartalsseminariumettcivilsamhalleiforandring.5.585f9b1914affb553ec3c3b1.html

 

Om Stockholm Center for Civil Society Studies:

http://www.hhs.se/en/Research/Centers/SCCSS/

 

Om Antologin "Civilsamhället i samhällskontraktet":

3butiken.wordpress.com

 

OM TV-sändningen (Kunskapskanalen, UR Samtiden, kl 17:00-19:00):

http://www.svt.se/tv-tabla/SVTK/2015-04-21

17.00-19.00: Det civila samhället. 17.00: Filantroper och frivilliga. 17.30: Slöja, regnbågsflagga och manga.17.50: Framväxten i Kina. 18.10: Globala tankesmedjor. 18.25: Olika nyanser av civilsamhället.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more