Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Att göra kopplingar– hur medarbetares motivation hänger ihop med kundnyttan

Mer motiverade medarbetare ger mer motiverade kunder. Och det finns en stark korrelation mellan motivation och kreativitet. Mer motiverade, och därmed kreativa kunder innebär i sin tur kunder som är mer benägna att anamma innovationer. Hur kan vi då påverka andra och oss själva till att tänka och handla mer kreativt och innovativt? 

Erik Modig, expert på motivation, innovation och kreativitet och tillika forskare vid Handelshögskolan i Stockholm höll en välbesökt workshop på IFL i veckan. Den grundläggande frågan handlade om hur medarbetar och kunder fattar beslut. Och vidare, hur man med den kunskapen kan arbeta för att påverka andras beslut.

Modig visade hur förutsättningarna för motivation och kreativitet i stor utsträckning handlar om att koppla ihop medvetna och omedvetna, liksom individuella och externa processer, som alla handlar om behov, mål, värderingar och självuppfattning. Ju större konsekvens mellan en individs emotionella, omedvetna mål, behov och värderingar med företagets värderingar och visioner desto större möjligheter för att driva motivation även till kunderna. Detta är i sig ingen nyhet men fortfarande en utmaning som många chefer och ledare kämpar med dagligen. Genom att koppla ihop de som driver medarbetarna med innovation och kundnytta kan företag överbrygga gapet mellan internt driven produktutveckling och kundfokus.

Utgångspunkten för att göra dessa större kopplingar mellan medarbetare och anställda härrör dock från kopplingarna i ett betydligt mindre format, som sker i den mänskliga hjärnan. Med sin bakgrund inom bland annat psykologi närmar sig Modig ämnet kreativitet genom en neuropsykologiskt baserad modell om hur den mänskliga hjärnan fungerar. Modig har identifierat sex grunder för beslutsfattande vara några baserar sig på ett omedvetet emotionellt medvetande medan andra grundar sig i kognitivt tänkande. Avgörande för att resultat ska blir motivation är att det råder konsekvens i kopplingarna mellan det omedvetna och det explicita. Genom att förstå dess kopplingar blir det också teoretiskt möjligt att påverka och främja vissa beteenden.

Neuropsykologi är ett hett ämne, nya mätmetoder gör det möjligt att följa aktiviteter i hjärnan som inte tidigare varit möjliga. Det ger nytt inflöde till ledarskapsforskning och till vår kunskap om mänskligt beteende. Men kanske ryms också inslag av vad som kan beskrivas som en trend. Modig gjorde själv reflexionen om att ordet kreativitet varit oerhört populärt och efterfrågat under de senaste för femton-tio år sedan. Ny kunskap till den gamla har alltid ett värde, men grundfrågan, hur man motiverar människor fortsätter chefer, ledare och medarbetare att kämpa med dagligen.

Som ofta var en stor behållning av workshopen just att ge deltagarna lite utrymme i vardagen att fundera över vad som motiverar oss, hur vi skulle vilja ha det, vad vi gör med våra liv. Och att funder över hur kopplingarna ser ut mellan våra val och våra värderingar.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more