Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Books

Books published by faculty at the department from 1980 to present day.

1980 - 1984 - 1989 -1990 - 1992 - 1993 - 1994 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018

2018

 • Brunsson, N., and Jutterström, M. (eds.). (2018). Organizing and Reorganizing Markets, Oxford: Oxford University Press.

 • Gephart, R.P., Miller, C.C., and Helgesson, K. Svedberg (eds.) (2018). The Routledge companion to risk, crisis and emergency management, New York: Routledge.

2017

 • Blomberg, J. (2017). Management: organisations- och ledarskapsanalys, Lund: Studentlitteratur.

 • Kallifatides, M., and Lerpold, L. (eds.) (2017). Sustainable development and business, Stockholm: SSE Institute for Research, Stockholm School of Economics.

 • Wijkström, F., Reuter, M., and Emami, A. (eds.) (2017). Civilsamhället i det transnationella rummet, Stockholm: European Civil Society Press.

2016

 • Runsten, P., and Werr, A. (2016). Kunskapsintegration: om kollektiv intelligens i organisationer. Lund: Studentlitteratur.

 • Werr, A., and Furusten, S. (eds.) (2016). The Organization of the Expert Society, New York: Routledge.

 • Sjöstrand, S-E., Berglund, T., Grönberg, L., Kallifatides, M., Poulfelt, F., Pöyry, S., and Sigurjonsson, O. (2016). Nordic Corporate Governance: an extensive in-depth study of corporate governance and board practices in 36 large companies, Stockholm: Stockholm School of Economics Institute for Research.

 • Sjöstrand, S-E., Berglund, T., Grönberg, L., Kallifatides, M., Poulfelt, F., Pöyry, S., and Sigurjonsson, O. (2016). Nordisk bolagsstyrning: En närstudie av ägarstyrning och styrelseprocesser i 36 storföretag, Stockholm: Stockholm School of Economics Institute for Research.

 • Sjöstrand, S-E. (2016). Rethinking Corporate Governance: The Forming of Operative and Financial Strategies in Global Corporations, Cheltenham: Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

2015

 • Strannegård, L., and Jönsson, S.A. (2015). Den Ledarskapsboken. Stockholm: Liber.

2014

 • Alexius, S. (2014). Ansvar och marknader - vem tar ansvar för spelmarknadens baksida? Stockholm, Liber.

 • Alexius, S., and Hallström, K.T. (eds.). (2014). Configuring Value Conflicts in Markets, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.

 • Björkman, J, Fjaestad, B., and Alexius S. (eds.). (2014). Alla dessa marknader. Riksbankens jubileumsfonds årsbok 2014. Makadam förlag.

 • Pallas, J., Jonsson, S., and Strannegård, L. (eds.). (2014). Organizations and the Media: Organizing in a Mediatized World, London: Routledge.

2013

 • Helgesson, K. Svedberg, and Mörth, U. (eds.) (2013).​ The Political Role of Corporate Citizens. An Interdisciplinary Approach, Series: Palgrave Studies in Citizenship Transitions, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 • Jutterström, M., and Norberg, P., (eds.) (2013). CSR as a Management Idea: Ethics in action, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

 • Styhre, A. and Strannegård, L. (eds.) (2013) Management : an advanced introduction. Lund: Studentlitteratur.

 • Stenström, E. and Strannegård, L. (eds.) (2013) Kreativt kapital: om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar, Stockholm: 8tto.

 • Strannegård, L. (ed.). (2013). Den omätbara kvaliteten. Lund: Studentlitteratur.

 • Uggla, B.K., Reuter, M. and Wijkström, F. (eds.). (2013). Trust and Organizations: Confidence across borders. London: Palgrave Macmillan.

2012

 • Blomberg, J., Kjellberg, H., and Winroth, K. (2012). Marketing Shares, Sharing Markets: Experts in Investment Banking, London: Palgrave MacMillan.

 • Helgesson, K. Svedberg and Mörth, U. (eds.), (2012). Securitization, Accountability and Risk Management: Transforming the Public Security Domain, Series: PRIO New Security Studies, London: Routledge.

 • Lempereur, A., Colson, A., and Wetter, E. (2011). Förhandlingsbart:metodbok i förhandlingsteknik, Stockholm: Liber.

2011

 • Holmquist, C. (2011). Från vem och till vem? De gröna näringarnas ekonomiska flöden ur ett genusperspektiv, Stockholm:LRF förlag.

 • Holmquist, C. (2011). Kvinnors företagande - kan och bör det öka? Forskning i fickformat, Stockholm: EFI.

 • Jutterström, M., and Norberg, P. (2011). Företagsansvar - CSR som managementidé, Lund: Studentlitteratur.

 • Lundeberg, M. (2011). Improving Business Performance: A First Introduction, Stockholm: SIR.

 • Modig, N., and Åhlström, P. (2011). Vad är lean?, Stockholm: SSE Institute for Research.

 • Åhlström, P., (ed)., (2011). Executives and Technology: Essays in Hounour of Christer Karlsson, Brussels: EIASM.

2010

 • Delmar, F., and Wennberg, K. (2010). The Birth, Growth, and Demise of Entrepreneurial Firms in the Knowledge Intensive Economy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

 • Holmquist, C., and Wennberg, K. (2010). Många miljarder blir det - fakta och nyckeltal om kvinnors företagande, Stockholm: Tillväxtverket (I 0124).

 • Kallifatides, M., Nachemson-Ekwall, S., and Sjöstrand, S-E. (2010). Corporate Governance in Modern Financial Capitalism - Old Mutual's Hostile Takeover of Skandia, Cheltenham, UK and Northampton, MA, US.

 • Mårtensson, P., and Mähring, M. (eds.), (2010). Mönster som ger avtryck - Perspektiv på verksamhetsutveckling, Stockholm: EFI.

 • Strannegård, L., and Zetterquist-Eriksson, U. (2010). Begreppbart: Organisation, Malmö: Liber.

 • Strannegård, L., and Pallas, J., (eds.), (2010). Företag och medier, Malmö: Liber.

 • Sundström, G., Soneryd, L., and Furusten, S. (eds.), (2010). Organizing Democracy - the Construction of Agency in Practice, London: Edward Elgar.

 • Hallström, K.T. and Boström, M. (2010). Transnational Multi-Stakeholder Standardization. Organizing Fragile Non-State Authority, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

 • Wijkström, F. (ed.), (2010). Idéer för framtiden. Tankar på vägen in i det nya sparbankslandet, Stockholm: SparbanksAkademin.

 • Åhlström, P. (ed.), (2010). Verksamhetsutveckling i världsklass, Lund: Studentlitteratur.

2009

 • Holmberg, C., and Wijkström, F. (2009). Kunskapsbyggaren. Meningsfulla möten och kunskap utan gränser. En vänbok till Åke Danielsson, Stockholm: EFI.

 • Holmquist, C., and Wiklund, J. (eds.). (2009). Entrepreneurship and the Creation of Small Firms - Empirical Studies of New Ventures, London: Edward Elgar.

 • Holmquist, C. (ed). (2009). Entreprenörskap på riktigt, Lund: Studentlitteratur.

 • Jönsson, S., and Strannegård, L. (eds.), (2009). Ledarskapsboken, Malmö: Liber.

 • Kindstrand, G., and Stenström, E. (eds.), (2009). Kraftfält 1994 - 2011, Stiftelsen framtidens kultur. (Translated in English 2010).

2008

 • Holmquist, C. (2008). Internationalization as Strategy and Internet as a Means to Enhance Entrepreneurial Activity and Firm Growth among Women Entrepreneurs in Sweden, Stockholm: Globaliseringsrådet. FSF.

 • Mårtensson, P., Bild, M., and Nilsson, K. (eds.), (2008). Teaching and Learning at Business Schools: Transforming Business Education, Aldershot, England: Gower Publishing.

 • Strannegård, L., and Hansson, M. (eds.), (2008). Global Wanderings - Reports from a Contemporary Grand Tour. Stockholm: IFL Exective Education at Stockholm School of Economics.

 • Pemer, F. (2008). Framgång eller fiasko? En studie av hur klienter utvärderar konsultprojekt. (Failure or Success? - A Study of How Clients Evaluate Consulting Project), Stockholm: EFI.

2007

 • Brülde, B., and Strannegård, L. (2007). Affärsetik, Malmö: Liber.

 • Furusten, S. (2007). Den institutionella omvärlden - organisering bortom företagsledning och marknad, Lund: Liber.

 • Strannegård, L. (ed.), (2007). Den omätbara kvaliteten, Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.

 2006

 • Björkegren, D. (2006). Konsumtions- och familjeliv - himmelriket på jorden?, Stockholm: Arvinius förlag.

 • Fernler, K., and Helgesson, C-F. (2006). Kloka Regler? Kunskap i regelsamhället. Lund: Studentlitteratur.

 • Lundeberg, M., Mårtensson, P., and Mähring, M. (eds.). (2006). IT & Business Performance - A Dynamic Relationship, Lund: Studentlitteratur.

 2005

 • Blomberg, J. (2005). Finansmarknadens aktörer - ett organizational finance perspektiv, Malmö: Liber.

 • De Geer, H., Holmberg, I., and Karlsson, S. (eds.), (2005). Att välja ledare, Stockholm: Natur & Kultur.

 • Ericsson, D., and Kallifatides, M. (eds.), (2005). Samtalet fortsätter - bortom ledarskapets gränser, Lund: Academia Adacta.

 • Furusten, S., and Werr, A. (eds.), (2005). Dealing with Confidence. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.

 • Helgesson K. Svedberg, Henning, R., and Fernler, K. (eds.), (2005). En illusion av frihet? Företag och organisationer i regelsamhället, EFI Yearbook 2005, Lund: Studentlitteratur & EFI.

 • Norberg, P. (2005). Finansvärldens människor, Lund: Studentlitteratur.

 2004

 • Boström, M., Forssell, A., Jacobsson, K. and Tamm Hallström, K. (eds.), (2004). Den organiserade frivilligheten. Stockholm: Liber.

 • Ernsjöö Rappe, T., and Strannegård, L. (2004). Rent hus - slaget om den svenska dammråttan, Stockholm: Norstedts.

 • Hallström, K.T. (2004). Organizing International Standardization - ISO and the IASC in Quest of Authority, Cheltenham, UK: Edward Elgar.

 2003

 • Blomberg, J. (2003). Projektorganisationen - kritiska analyser av projektprat och praktik, Malmö: Liber.

 • Furusten, S. (2003). Managementkonsultation - reglerad expertis eller imoproviserd konst?, Lund: Studentlitteratur.

 • Holmberg, I., and Henning, R., (eds.), (2003). Offentligt ledarskap - om förändring, förnyelse och nya ledarideal, Lund: Studentlitteratur. Inläst till ljudbok 2003.

 • Strannegård, L. (2003). Flipp eller flopp - om misslyckandets dynamik, Stockholm: Raster Förlag.

 • Strannegård, L. (2003). Avhandlingen - om att formas till forskare, Lund: Studentlitteratur.

 • Sundgren, B., Mårtensson, P., Mähring, M, and Nilsson, K. (eds.), (2003). Exploring Patterns in Infor-mation Management: Concepts and Perspectives for Understanding IT-Related Change, Stockholm: EFI, Stockholm School of Economics.

2002

 • Danielsson, A., and Holmberg, I. (eds.), (2002). Ledarskapets olika skepnader: Exemplet Hallandsås, Lund: Studentlitteratur.

 • Holger, L., and Holmberg, I. (eds.), 2002). Identity Trademarks, Logotypes and Symbols, Stockholm: Raster Förlag. Även utgiven på svenska: Identitet, varumärken, tecken och symboler.

 • Holmberg, I., and Wiman, M. (eds.), (2002). En varumärkt värld, Stockholm: Liber förlag.

 • Holmberg, I., Salzer-Mörling, M., and Strannegård, L. (eds.), (2002). Stuck in the Future? - Tracing 'the New Economy', Stockholm: BookHouse Publishing.

 • Holmquist, C. (ed.), (2002). Företagerskan - om kvinnor och entrepreörskap, Stockholm: SNS.

 • Wijkström, F. and Lundström, T. (2002). Organisationerna i det civila samhället, Stockholm: Sober Förlag.

 2001 

 • Björkegren, D. (2001). Glädjens mekanismer - Sveriges Television, Bjärnum: Carlsson Bokförlag.

 • Strannegård, L. (2001). Already Elsewhere. Om lek, hastighet och identitet i affärslivet. Med bilder av Maria Friberg, Stockholm: Raster förlag. Även ugiven på engelska: Already Elsewhere - on Play, Identity and Speed in Business, Stockholm: Raster Förlag.

 2000

 • Wijkström, F., and Johnstad, T. (eds.), (2000). Om kooperation & social ekonomi, Stockholm: Föreningen Kooperativa Studier.

 • Werr, A., Norén, M., and Bryskhe, H. (2000). Baby Elephant Walk - Om nyskapande i etablerade strukturer. Stockholm: IMIT.

1999

 • Furusten, S. (1999). Popular Managment Books - how they are made and what they mean for organisations, London: Routledge.

1998

 • Blomberg, J. (1998). Myter om projekt, Stockholm: Nerenius & Santérus förlag/fakta info direkt/Thompson.

1997

 • Wijkström, F., and Lundström, T. (1997). The Nonprofit Sector in Sweden, Manchester UK: Manchester University Press.

1996

 • Björkegren, D. (1996). The Culture Business, Padstow: Routledge.

 • Furusten, S. (1996). Den populära managementkulturen, Stockholm: Nerenius & Santérus förlag.

1994

 • Björkegren, D. (1994). Filmens företag, Stockholm: Nerenius & Santérus förlag.

1993

 • Boter, H., and Holmquist, C. (1993). Internationalisering av nordiska småföretag. En komparativ studie av högteknologiska och konventionella företag.

1992

 • Björkegren, D. (1992). Kultur och ekonomi, Stockholm: Carlsson Bokförlag.

 • Sjöstrand, S-E., and Holmberg, I. (eds.), (1992). Företagsledning bortom etablerad teori, Lund: Studentlitteratur.

 1990

 • Holmberg, I. (1990). Från divisioner till bolag, Stockholm: Norstedts.

 • Holmquist, C. (1990). Den brottslige företagaren - myt eller sanning? En studie av ekonomisk brottslighet, etik och moral inom företagssektorn, Malmö: Liber.

1989

 • Björkegren, D. (1989). Hur organisationer lär, Lund: Studentlitteratur.

 • Holmquist, C., and Sundin, E. (1989). Kvinnor som företagare - osynlighet, mångfald anpassning - En studie, Malmö: Liber.

 1984

 • Holmquist, C., Lundin, R., and Sundin, E. (1984). Förhandla mer - räkna mindre, Malmö: Liber.

1980

 • Holmquist, C. (1980). Styrning av organisationer - ett systemperspektiv tillämpat på statliga företag (Avhandling) Umeå: Umeå universitet.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more