Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nytt samarbete med Svenska Ridsportförbundet

Nu inleder Svenska Ridsportförbundet ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholms Center for Sports and Business. Syftet är att ytterligare stärka förutsättningarna för fortsatt organisatorisk utveckling av svensk ridsport.
På Handelshögskolans Center for Sports and Business bedrivs forskning för att ge ett stöd till idrotten att utvecklas i takt med det moderna samhället. Forskningen bedrivs främst inom tre olika områden. Det är effektivitet, innovation och inkludering.

- Samarbetet gör att vi får stöd i att fortsätta utvecklas i riktning mot ett modernt förbund, säger Svenska Ridsportförbundets generalsekreterare Annika Tjernström.

Handelshögskolans Center for Sports and Business grundades 2015 och består av 27 forskare från såväl företagsekonomi och nationalekonomi. Forskningscentret har redan samarbete med en rad idrotter. Nuvarande partners är Sveriges Olympiska Kommitté, SHL, Hockeyallsvenskan, Svenska Skidförbundet, Svensk Travsport, Svensk Elitfotboll, Elitfotboll Dam, Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Golfförbundet, Svenska Ridsportförbundet och En Svensk Klassiker. Varje idrott och organisation har anpassat samarbetet efter sina behov.

Centrets chef, Associate Professor Martin Carlsson-Wall förklarar så här:

- Det är viktigt att ta befälet och vara lagkapten i sin sport. Här ska ideella och kommersiella krafter samverka och överskottet ska gå tillbaka till sporten.

Samarbetet med Handelshögskolan ger också ridsporten en möjlighet att ”nätverka” och utbyta kunskap med andra idrotter. Varje år arrangeras ett antal seminarier, workshops och Advisory board möten där centrets partners träffas och diskuterar aktuella utmaningar. Till det kommer forskningsprojekt och studentuppsatser.

- Vi ser fram mot att vara ett bollplank för ridsporten i de här frågorna, säger Martin Carlsson Wall.

Genom forskningsbaserad utbildning och samverkan vill vi stärka Svensk idrott. Annika Tjernström, Svenska Ridsportförbundets generalsekreterare ser också fram mot samarbetet med Handelshögskolan och övriga partners.

- Det här ger oss en möjlighet att ytterligare förstärka vårt nätverk och tillsammans med andra idrotter utvecklas i takt med trenderna i samhället. 

För mer information kontakta Martin Carlsson-Wall, 0730 440 900

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more