Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ny plattform för idrott och innovation

En internationellt slagkraftig satsning på idrott och innovationer. Det är målet för Sveriges Olympiska Akademi.

Den nya plattformen för vetenskap och idrott är ett samarbete mellan Sveriges Olympiska Kommitté, KTH, KI och Handelshögskolan.

- Stockholm har KI, KTH och Handelshögskolan. Här finns kompetensen inom Life Science, sensornätverk, nya material och för innovation och entreprenörskap. Nu kopplar vi ihop den och länkar den till SOK:s resursteam och till olympierna, talangerna och tränarna, säger SOK:s ordförande Hans Vestberg. Det blir en unik och attraktiv plattform för globala partnerskap, som ska öppnas för fler partners inom vetenskap och näringsliv fortsätter han.

- Handelshögskolan har sedan många år satsat på innovation och entreprenörskap. Med Sveriges Olympiska Akademi får vi en möjlighet att göra detta inom sport. Vi är mycket glada att få vara del i denna satsning säger Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Center for Sports and Business vid Handelshögskolan i Stockholm startade 2015 och  är ett tvärdisciplinärt forskningscenter där professorer från marknadsföring, management, verksamhetsstyrning, ekonomisk psykologi, nationalekonomi och strategi samarbetar. Idag samarbetar Center for Sports and Business med flera idrotter som vill förstå utmaningarna med att kombinera en ideell folkrörelselogik och en kommersiell affärslogik. 

- Sveriges Olympiska Akademi är en spännande utveckling av det arbete vi gjort inom Center for Sports and Business säger Martin Carlsson-Wall, Associate Professor och chef för Center for Sports and Business. Förutom att få samarbeta med fantastiska partners i Sverige ser jag fram emot att utveckla vårt internationella nätverk. Sport är idag globalt och med denna satsning kan Handelshögskolan ytterligare stärka vår internationella profil. 

 
På bild från vänster: Peter Reinebo, verksamhetschef SOK; Karin Dahlman-Wright, rektor KI; Hans Vestberg, ordförande SOK; Sigbritt Karlsson, rektor KTH; Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan i Stockholm

För mer information, kontakta gärna:

Stefan Lindeberg,
SOK
070-582 86 56

Martin Carlsson-Wall
Martin.carlsson-wall@hhs.se
0730-440900

 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more