Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskolan och Svensk Handboll inleder samarbete

PRESS RELEASE:  Center for Sports and Business vid Handelshögskolan i Stockholm inleder ett samarbete med Svensk Handboll för att bidra till deras ambition att bli världsmästare i att arrangera mästerskap.

-    Med de senaste årens mästerskap i Sverige har vi samlat på oss värdefull kunskap. Nu vill vi ta nästa steg och Handelshögskolan kan med sitt forskningscenter ge oss den sparring och kunskap vi behöver, säger Hans Vestberg, ordförande för Svenska Handbollförbundet. 

Sverige har blivit världsledande på att arrangera internationella handbollsmästerskap med arrangemang som EM 2002 för herrar, EM 2006 för damer, VM 2011 för herrar, EM 2016 för damer, EM 2020 för herrar och VM 2023 för herrar. Detta har dock inte skett över natt. Precis som med idrotten behöver den organisatoriska sidan utanför planen utvecklas. 

-    På samma sätt som det finns ett spelsystem på banan så märker jag att det är lika viktigt på kontoret säger Stefan Lövgren, vd för Svenska Handbollslandslaget AB. Det går inte att vara proffsig inom idrotten och sedan tro och hoppas att det organisatoriska ska lösa sig av sig själv. Vår framgång de senaste åren bygger på att vi jobbar med båda delarna. 

Center for Sports and Business vid Handelshögskolan i Stockholm är ett tvärdisciplinärt forskningscenter där professorer från marknadsföring, management, verksamhetsstyrning, ekonomisk psykologi, nationalekonomi och strategi samarbetar. 

-    Sportvärlden är en komplex värld där det inte räcker med en akademisk disciplin för att förstå vad som händer. Förutom att det blir bättre och mer relevant forskning så är det också roligt att samarbeta över institutionsgränserna, säger Martin Carlsson-Wall, forskningsledare och en av grundarna av centret.  

Idag samarbetar Center for Sports and Business med flera idrotter som vill förstå utmaningarna med att kombinera en ideell folkrörelselogik och en kommersiell affärslogik. 

-    Att arrangera internationella mästerskap kräver ett samspel mellan föreningar, kommuner, nationella förbund, internationella förbund och sponsorer. Att under några veckor kunna tempoväxla och skapa en organisation med många volontärer kräver kunnande och erfarenhet. Här ser vi att Svensk Handboll ligger långt fram såväl i Sverige som internationellt. Vi ser verkligen fram emot att kombinera styrkorna i vår teori och deras praktik, fortsätter Carlsson-Wall. 


För mer information, kontakta gärna:

Stefan Lövgren
VD, Svenska Handbollslandslaget AB
Stefan.lovgren@handboll.rf.se
0708-118593

Martin Carlsson-Wall
Forskningsledare, Center for Sports and Business
Martin.carlsson-wall@hhs.se
0730-440900


Fakta Svensk Handboll
* 120 000 spelare
* Ca 500 föreningar

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more