Uppstart och introduktion hos Swedish Match den 28/9 - Stockholm School of Economics