Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Svensk handels kick-off

Den 28/9 hade Svensk Handels retailklubb en väldigt trevlig och inspirerande kick-off där studenterna innan besöket på huvudkontoret fick vara med och utföra en rundvandring inom olika butikskategorier.


   

Ovan ser ni hur gruppen elektronikkedjor redovisar sina observationer gällande sortiment, butiksutformning och tankar inför framtida satsningar. Efteråt fick vi även träffa Karin Johansson, VD för Svensk Handel samt lyssna på engagerande föreläsningar inom näringspolitik och arbetsrätt. 

Både KAM:arna och resten av gruppen känner sig oerhört peppade inför det kommande retailklubbsåret! 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more