Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Coop-klubbens workshop

Coops Retailklubb besökte under sin första workshop deras huvudkontor i Solna och diskuterade hälsa i Sverige.

Vi ser idag att hälsotrenden blir allt större medan majoriteten av människor ändå blir allt ohälsosammare.
Retailklubbens mål under workshopen den 21/9 var därför att diskutera vad detta beror på samt olika lösningar till problemet, gärna med fokus på digitalisering!

 

 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more