”Våra folkvalda måste kunna mer om teknikutvecklingen” - Stockholm School of Economics