Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

”Våra folkvalda måste kunna mer om teknikutvecklingen”

Den snabba teknikutvecklingen går inte att hejda eller reglera. Den kommer att ställa samhället inför stora etiska, ekonomiska och politiska utmaningar. Alla folkvalda i Sverige bör få en dags utbildning i vad som kommer att vara tekniskt möjligt det närmaste decenniet, skriver Danica Kragic Jensfelt, Mats Lewan och Robin Teigland i DN Debatt.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more