Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Di Debatt: Debatt - Skapa en svensk-norsk forskningsunion

I en rapport som läggs fram i dag i Stockholm – med den svenska och norska näringsministern på plats, tillsammans med ledande representanter för forskning och näringsliv – tar forskare till orda för en ny fas i norsk-svenskt samarbete. I spetsen står professorerna Torger Reve och Örjan Sölvell från Handelshögskolan BI i Oslo och Handelshögskolan i Stockholm. De har kartlagt de ekonomiska banden och hur högteknologiska miljöer kan knytas samman bättre.

Norge är Sveriges största handelspartner. Nu gäller det att utvidga samarbetet till att få de mest avancerade miljöerna inom forskning och utveckling i de två länderna att närma sig varandra och bättre utnyttja innovationsförmågan i den globala konkurrensen, skriver Kai Eide, Harald Norvik, Björn Rosengren och Axel Wernhoff.

För Sverige och Norge är erfarenheterna blandade. Stora strategiska samarbeten har strandat, som Volvoavtalet och fusionen mellan Telia och Telenor. De två länderna har helt olika industristrukturer. Norsk ekonomi präglas av en stark offshore-sektor, medan svensk industri traditionellt har en bredare grund, bland annat med en stor fordonsindustri.

Samtidigt utgör de nordiska länderna ett tätt sammanvävt område och är tillsammans en av världens största ekonomier. Sverige och Norge är de mest integrerade av dem. De lever i ömsesidig avhängighet både vad gäller handel och investeringar. Antalet företagsetableringar över gränsen ökar snabbt – och snabbare än med något annat land.

De två länderna har en nära språklig, kulturell och geografisk gemenskap, som skapar ett gott utgångsläge för ett mer omedelbart och intensivt samarbete. Båda länderna går igenom en krävande omställning. Men den nordiska modellen – präglad av låg konfliktnivå och stor förändringsförmåga – utgör en viktig fördel i världsekonomin präglad av innovation och konkurrens.

I en rapport som läggs fram i dag i Stockholm – med den svenska och norska näringsministern på plats, tillsammans med ledande representanter för forskning och näringsliv – tar forskare till orda för en ny fas i norsk-svenskt samarbete.

I spetsen står professorerna Torger Reve och Örjan Sölvell från Handelshögskolan BI i Oslo och Handelshögskolan i Stockholm. De har kartlagt de ekonomiska banden och hur högteknologiska miljöer kan knytas samman bättre.

Samtidigt har de presenterat förslag på hur regeringarna kan stimulera till ett sådant samarbete. Självklart är banden över gränserna redan starka. Nu gäller det att utvidga samarbetet till att få de mest avancerade miljöerna inom forskning och utveckling i de två länderna att närma sig varandra och bättre utnyttja innovationsförmågan i den globala konkurrensen. Forskarna önskar bygga en starkare gemensam kompetensgrund och stärka de mest lovande klustren som finns i de båda länderna.....

Läs hela debattartikeln här

Författad av Kai Eide, Norges ambassadör i Sverige
Harald Norvik, ordförande, Norsk-Svensk Handelskammer i Oslo
Björn Rosengren, ordförande, Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm, Axel Wernhoff, Sveriges ambassadör i Norge

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more