Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Behov av nya grepp inom ICT och Digitalbranscherna

Stockholmsregionen är framgångsrik inom ICT och digitalsektorn där över 100 000 personer idag arbetar. Men det är farligt att slå sig till ro med det. Det kan behövas nya grepp, bland annat en klusterorganisation. Det framkom vid ett frukostmöte där en kartläggning av branscherna presenterades av Göran Lindqvist.

ICT-och Digitalsektorn i Stockholm sysselsätter idag över 100 000 personer i cirka 43 000 företag varav 21 000 tillkommit efter 2008. 

Den här framgångssagan berättades vid ett välbesökt frukostmöte i Stockholm den 8 mars utifrån en kartläggning av regionens styrkeområden.

Men både i rapporten "Ekosystemet ICT & Digital" och på mötet höjdes det en del varningar för att slå sig till ro.


Rapporten har beställts av Länsstyrelsen och huvudsakligen skrivits av Örjan Sölvell, professor vid Handelshögskolan. Han var dock sjuk för dagen och ersattes av forskningsdirektör en vid skolan, Göran Lindqvist.

Av tolv kluster är Stockholm mycket högt rankad i Europa och världen i sju och har i stort behållit sina positioner under i åren 2008-2013. En del av topplaceringarna är dock i rätt små branscher som Digital spelutveckling & förlag och Musik och inspelningar. I andra och större branscher som E-handel ligger regionen bara på plats 30 men har ändå klättrat på senare år.

Framgångarna har enligt rapporten växt i den jordmån som skapades genom telecom, mobilteknologi och bredband/internet. Därifrån har många individer gått vidare och byggt nätverk och samarbeten och med hjälp av kapital och nya tekniker skapat affärsmöjligheter. 

– Jan Stenbecks bolag Everyday gick kanske inte så bra, men därifrån gick folk vidare, bland annat med hjälp av Handelshögskolan och KTH, påminde Göran Lindqvist. Han erinrade också om de telecoms historiska rötter i Sverige i form av ett väl utvecklat telefonnät i Stockholm redan i slutet av 1800-talet.

Vår tids mycket framgångsrika bolag har grott i den här miljön av kollektiva erfarenheter och successivt blivit allt mer sammanlänkade. Inte mindre än tretton globala företag som värderas till minst en miljard dollar har skapats i regionen. Klarna, Spotify, King och andra så kallade unicorns har i sin tur blivit förebilder och bidragit med sitt kunnande och kapital till nya framgångsföretag. Det har bildats diverse kluster som stimulerat samarbeten men också konkurrens och utveckling.

Förutom den globala rankingen av de här klustren har rapporten kartlagt var i regionen tillväxten har skett. De flesta nya företag har inte hamnat i Kista, som man kunde tro, utan snarare i Stockholms innerstad.

Tillväxten skulle kanske dock ha varit ännu större om det i regionen hade funnits en organisation för att koppla ihop olika aktörer, politiska brobyggare, enligt rapporten. Den pekar i alla fall på en rad gap eller barriärer som finns mellan alla aktörer.

– Stockholm saknar en klusterorganisation för ICT & Digital, vilket är ovanligt, konstaterade Göran Lindqvist. Han menade att kommunikationen och dynamiken kan bli bättre och att företagen behöver tätare kontakter med myndigheter och utbildningsinstitutioner. I rapporten föreslås en ny tjänst som digitalkansler.

Martin Ingvar, professor vid Karolinska institutet, frågade om man i rapporten inte hade någon lösning på ”myndighetsträsket”, dvs myndigheternas många och oklara roller och uppdrag.

– Mer klusterpolitik där de olika branscherna samarbetar, var Göran Lindqvists recept.

Johan Ödmark, VD i Kista science city, undrade om man i Stockholm inte i själva verket är bra på samarbete. Det visar ju de goda resultaten, menade han.

Det ställdes frågor om faran av att statliga myndigheter lämnar Stockholm, om vilka nya kluster som nu behövs och annat.

– Nästa storföretag är redan igång, det är ett enormt tryck på nyföretagandet, sa Göran Lindqvist som inte var särskilt orolig för förslaget om myndighetsflytt ut i landet.

Hämtat ur nyhetsbrevet Innovationskraft Sthlm med text av Björn Jerkert. Länk till sidan

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more