Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Inbjudan till frukostseminarium med Örjan Sölvell, 20 okt

Frukostseminarium med ESBRI och IVA där professorerna Mary L. Walshok, University of California, San Diego och Örjan Sölvell, CSC medverkar. Tema: Lokal konkurrenskraft i en globaliserad värld – vilka är framgångsfaktorerna?

Inbjudan till frukostseminarium med ESBRI och IVA där professorerna Mary L. Walshok, University of California, San Diego och Örjan Sölvell, Handelshögskolan i Stockholm medverkar.

Tema: Lokal konkurrenskraft i en globaliserad värld – vilka är framgångsfaktorerna?

När: Tisdag den 20 oktober 2015, kl. 08:30 - 10:00
Var: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Över hela världen växer regioner, städer och samhällen med stor lokal innovations- och konkurrenskraft fram. Faktorerna bakom framgångarna varierar. Finns det några gemensamma nämnare? Vad kan vi lära av den internationella utvecklingen?

Utgångspunkten för deras diskussion är den nya The Oxford Handbook of Local Competitiveness. Mary L. Walshok är en av redaktörerna och Örjan Sölvell en av de drygt 40 forskare inom ekonomi och samhällsvetenskap som medverkar i boken.

Tillsammans ger de svar på frågan vilka de avgörande lokala framgångsfaktorerna för den ekonomiska utvecklingen är och vad man kan göra för att öka den egna konkurrenskraften. Slutsatsen är att det inte är en modell vi ska leta efter. Istället gäller det att fånga upp och utveckla den egna platsens unika förutsättningar.

Seminariet leds av Magnus Aronsson, vd ESBRI.

IVAs seminarier är öppna för alla och kostnadsfria. Merparten streamas.

För registrering och mer info:
http://www.iva.se/…/lokal-konkurrenskraft-i-en-globalisera…/

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more