Ett kunskapsbaserat Norden - för ett konkurrenskraftigt näringsliv - Stockholm School of Economics