Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

New Book on 'Nordic Corporate Governance'

Researchers at CGMS, together with Nordic colleagues, have published a book on Nordic corporate governance based on an in-depth study of governance practices in 36 large and mid-size corporations.

Sven-Erik Sjöstrand och hans kollegor har nått överraskande resultat rörande hur bolagsstyrningen i själva verket utövas i Norden. Studien bygger på 225 djupintervjuer och en genomgång av mer än 1000 styrelseärenden.

Författarna konstaterar att det trots lagstiftning och uppförandekoder utövas bolagsstyrning på väldigt olika sätt mellan bolag och i respektive nordiskt land. I denna mångfald finns många arbetssätt som utmärker sig i förhållande till rådande regleringar, även om de fungerar alldeles utmärkt för de enskilda företagen. I studien varnas för framtida försök att hantera denna ”kreativa vildvuxenhet” med ytterligare regleringar.

Resultaten visar också att uppförandekoderna i de flesta nordiska länder spelar en begränsad roll. Likriktningen som eftersträvas blir ett problem för en del företag och sanktionerna är svaga. Det resulterar i att man låtsas följa, eller kringgår koden på olika sätt. En förklaring till att detta är möjligt är bl a det stora inslaget av kontrollägare i det nordiska näringslivet.

Studien varnar också för att det stora inslaget av kontrollägande i nordiska företag riskerar att reduceras framöver, vilket nödvändiggör revideringar av den nordiska modellen för bolagsstyrning. Författarna reflekterar också kring framtida villkor och alternativ både vad gäller bolagsägandet och bolagsstyrningen.

De nya forskningsresultaten diskuterades vid ett seminarium i Handelshögskolans aula onsdag den 8 juni. Leif Johansson (Astra Zeneca, Ericsson), Carl Bennett (Getinge) och Gunnar Brock (Stora Enso) medverkade som särskilda kommentatorer och utfrågare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf: Anders Persson

För mer information om boken, vänligen kontakta:

Sven-Erik Sjöstrand, Professor Emeritus
sven-erik.sjostrand@hhs.se
Telefon: 070 299 62 97

Beställ boken/Order the book

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more