Företag, ägarstyrning, penningpolitik och finansbubblor - Stockholm School of Economics