Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Företag, ägarstyrning, penningpolitik och finansbubblor

Tisdagen den 27 januari, 2015, presenterar Thomas Franzén, bland annat tidigare chef för Riksgälden, sin argumentation att för att kapitalmarknaden sätter för lågt värde på framtiden och att det är dags att inkludera företag i makroanalysen

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more