Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Selected publications

Den omöjliga idén blir aldrig gammal: ICA-idén 90 år / Nils-Erik Wirsäll & Roland Fahlin, 2007. 

Så lever den omöjliga idén: En berättelse om Ica-rörelsen under 80 år / Nils-Erik Wirsäll, 1997. 

Den nyckfulle Svensson: Reflektioner efter ett seminarium om strategier för handeln / Nils-Erik Wirsäll, 1994.        

Den lättrörliga detaljhandeln: Några reflektioner med utgångspunkt från McNair's Wheel of retailing / Nils-Erik Wirsäll, 1991. 

Den omöjliga idén blev verklighet: Från Ica-rörelsens första femtio år / Nils-Erik Wirsäll, 1988.  

Handelns förnyelse: Chanser - risker – möjligheter / Nils-Erik Wirsäll, 1986.

Handelns förnyelse: Dagligvaruhandeln under tre decennier, händelserna bakom siffrorna / Nils-Erik Wirsäll, 1982.

80-talets grosshandel / (red.) Karl-Olof Hammarkvist & Nils-Erik Wirsäll, 1980.  

Från säckkärra till datakassa: Dagligvaruhandelns förnyelse 1950-1980 / Nils-Erik Wirsäll, 1980.  

Åttiotalets handel: Symposium 23-24 nov. 1978 kring temat "Handeln inför 80-talet"/ Nils-Erik Wirsäll, 1979.   

Så handlar vi om tio år: Experter tycker och tror om livsmedelshandeln / Nils-Erik Wirsäll, 1971. 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more