Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Sverige lanserar unikt samarbete för att skapa en hållbar finansmarknad

PRESSBILD


Foto: Ylva Rylander, Stockholm Environment Institute

Isabella Lövin,
minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, vice statsminister, Utrikesdepartementet, Sverige.
Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister, Finansdepartmentet, Sverige.
Johan Florén, chef kommunikation och ägarstyrning, AP7
Cecilia Scharp, chef för avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd, Sida
Mats Olausson, senior rådgivare, klimat och hållbar finansiering, SEB
Emma Sjöström, ansvarig för plattformen Sustainable Finance, Mistra Center for Sustainable Markets (Misum), Handelshögskolan i Stockholm
Luca De Lorenzo, enhetschef för klimat, energi och samhälle, senior energiexpert, Stockholm Environment Institute
Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more