Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SSE på järvaveckan 2019

Besök oss på Järvaveckan och inspireras till hur du kan göra karriär av din grej.

Vi deltar i Järvaveckan för att inspirera till högre utbildning. Detta gör vi genom att tala om besökarnas drömmar genom frågan "vad är din grej?". Vi kommer att ha en tecknare på plats som tecknar besökarnas framtidsdrömmar.

Handelshögskolans program ger dig den bästa grunden till en karriär inom det du brinner för. Läs mer om hur din framtid kan se ut på hhs.se/utbildning

Spånga IP, 14 – 16 juni kl. 14 – 21

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more