Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Question burst - ”SIFFRORNA LJUGER INTE. Siffrorna säger allt. ”

På Global Challenges Expo 2019 inititerades en så kallad Question Burst kring påståendet "Siffrorna ljuger inte". Moderatorn och Global Challenges-läraren Emma Stenström gav publiken i uppdrag att hitta frågor som ifrågasätter vår mätande samtid. Engagemanget var fantastiskt, och resultatet - en sammanställning av de 500 frågor som inkom - hittar ni nedan. Vi kommer använda dem, och ni är välkomna att göra detsamma.

- Bilden av en handelshögskola är att vi mäter allt, och att vi lär ut att det som mäts kan styras. I Global Challenges-kurserna ifrågasätter vi det invanda, och vi var nyfikna på vilka frågor en aula fylld med hållbarhetskompetens skulle ha angående mätandet av hållbarhet, berättar moderatorn och Handelsforskaren Emma Stenström.

Med påståendet Siffrorna ljuger inte. Siffrorna säger allt.”, hämtat ur Handels-alumnen Golnaz Hashemzadeh Bondes roman Hon är inte jag, bad vi om frågor.

- När man ställs inför en fråga är vår spontana reaktion ofta att försöka hitta svar. Syftet med en Question Burst är att istället hitta frågor som i sin tur kan leda vidare.

Vi har gått igenom de nästan 500 frågorna om kom in under vår Question Burst, och hittat fem teman: 

Här är några exempel på era intressanta frågor:

  • Räcker siffror för att få saker att hända? Behövs inte snarare mer handlingskraft? Varför gör vi inget trots att siffrorna finns där?
  • Vem ställer frågorna bakom siffrorna? Hur tolkar vi siffrorna?
  • Människor är inte rationella, siffror är. Hur hanterar man den konflikten? Hur mäter man känslor med siffror?
  • Vad gör siffror med tillit?
  • Vem äger siffrorna?
  • Kan vårt fokus på att mäta och följa upp göra att vi missar andra väsentliga saker?
  • Kan man mäta allt?

Stort tack till er alla som bidrog till resultatet och en givande eftermiddag!

Har du några frågor eller tillägg? Kontakta oss på gc@hhs.se

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more