Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Global Challenges studentprojekt 2019

Genom utbildningsspåret Global Challenges har studenterna fått fördjupad insikt i globala miljömässiga och sociala utmaningar. Allt för att kunna påverka och göra skillnad genom t.ex. entreprenörskap och innovation i sina roller som framtida beslutsfattare. I den sista kursen EXPRESSING har de skapat egna projekt; vart och ett knutet till FN's hållbarhets mål.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more