Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

hallå där tomas hjelström

Tomas Hjelström, Assistant Professor vid Handelshögskolan, har undervisat skolans studenter sedan 1995 inom redovisning och finansiering. Han har blivit vald till Årets Lärare åtta gånger under det senaste decenniet inom Executive MBA-programmet. Vi bad Tomas berätta om sin roll på Handels och som vinnare av skolans Pedagogiska Pris som delades ut på Partnerstämman i november.

Hur känns det att ha tilldelats Handelshögskolans Pedagogiska Pris och dessutom fått en prischeck på 100 000 SEK från våra partnerföretag?
Det är oerhört roligt att ha fått ta emot det här priset första gången det delas ut. Framför allt är det enormt kul att det har tillkommit ett pris med pedagogiken i centrum. Undervisning och pedagogik är en mycket central del av det vi gör på Handels och därför är det viktigt att det som många kämpar och sliter med också får sin beskärda del av rampljuset. 

Hur ser du på det pedagogiska området och dess utveckling?
Jag tycker att det är viktigt att tänka processer och långsiktig utveckling för våra deltagare på alla nivåer i våra program. Det innebär att kurser och moduler måste ha ett liv även utanför det specifika ämnet och den specifika tiden. Vi jobbar med ett holistiskt sätt att tänka och analysera det vi ser och hur vi driver företag och organisationer. Då måste vi arbeta på ett sätt som reflekterar det vi ser i verkligheten men ett steg upp.

När det gäller digitalisering inom pedagogiken, vad är dina tankar kring detta?
Vi måste vara i tiden med det vi gör. Det innebär att vi behöver vara proaktiva på det här området inte minst för att stå oss i konkurrensen mot vår omvärld. Jag anser dock att vi måste vara smarta inom det här området. Vi får inte förlora vår själ i den oerhört starka seminarieundervisningen. Det digitaliserade ska ses som ett komplement som stärker den befintliga undervisningen och inte som ett substitut. Varje angreppssätt har sina fördelar och det är viktigt att vi utnyttjar dem rätt. Jag har t ex utvecklat en del i koncernredovisning där de tekniska detaljerna gör jag digitalt med inspelade filmer. Analysen och förståelsen lämnas däremot till klassrummet där vi alla kan utvecklas i det sättet att tänka genom att ta tag i frågeställningar tillsammans och föra diskussioner. 

Hittar du tiden till att även forska?
Jag försöker och jobbar intensivt även med detta. Jag är särskilt intresserad av balansen mellan producenter av finansiell information (läs företagen) och användarna (läs kapitalmarknaderna i första hand). När det kommer nya redovisningsstandarder ändrar det förutsättningar såväl internt som externt för företagen. Båda dessa dimensioner är oerhört viktiga. Ofta fokuserar forskningen på de externa effekterna på kapitalmarknaderna. Kopplingen mellan externa rapporteringsmässiga förändringar och effekter på sättet att se den egna verksamheten är oerhört intressant och ofta förbisedd.

Vad tycker du om att göra när du inte är på Handels?
Jag är en sportfantast och har under många år ägnat mig åt ungdomsidrott med fokus på handboll. Nu har jag precis backat ifrån en tränarroll men känner att det ger mig otroligt mycket. Det tar tid men ger så enormt mycket energi. Att få arbeta med barn och ungdomar är viktigt inte minst i sin pedagogiska utveckling då man lär sig så massor av att förklara för individer som har sin syn på saker och som samtidigt inte har utvecklat alla sina förmågor fullt ut. I något perspektiv är vi alla barn när vi kommer i en lärandesituation och då är det viktigt för oss pedagoger att ha med oss det perspektivet in. 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more