Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Doctoral dissertations in full text

1993 to 1995

1993

Cha, Gun-Ho
Reappraisal of market efficiency tests arising from nonlinear dependence, fractals, and dynamical systems theory
Catalog Fulltext

Ekvall, Niklas
Studies in complex financial instruments and their valuation
Catalog Fulltext

Häckner, Jonas
Price and quality : essays on product differentiation
Catalog Fulltext

Hertz, Susanne
The internationalization processes of freight transport companies : towards a dynamic network model of internationalization
Catalog Fulltext

Högfeldt, Peter
Essays in corporate finance
Catalog Fulltext

Nyberg, Sten
Honesty, vanity and corporate equity : four microeconomic essays
Catalog Fulltext

Palme, Mårten
Five empirical studies on income distribution in Sweden
Catalog Fulltext

Söderlund, Magnus
Omvärldsmodeller hos beslutsfattare i industriföretag : en studie av svenska leverantörer till fordonsindustrin
Catalog Fulltext

Sörensson, Tomas
Swedish convertible bonds and their valuation
Catalog Fulltext

Stein, Johan
Strategy formation and managerial agency : a socio-cognitive perspective
Catalog Fulltext

Tyrstrup, Mats
Företagsledares arbete : en longitudinell studie av arbetet i en företagsledning
Catalog Fulltext

Uddén-Jondal, Eva
Wage formation in a unionized economy
Catalog Fulltext

1994

Anderson, Helén
Ett industriföretags omvandling : en studie av Hägglunds förändringsprocess 1922-1981 med bas i företagets produkter, relationer och resurser
Catalog Fulltext

Anderson, Helén
En produkthistoria! : AB Hägglund & Söner 1922-1981
Catalog Fulltext

Dahlfors, Gunnar
Essays in financial guarantees and risky debt
Catalog Fulltext

Gerentz, Sven
Individer, familjer och block : köpmän och köpenskap på Gotland 1894-1994
Catalog Fulltext

Horn af Rantzien, Mia
Endogenous population in a land-constrained economy
Catalog Fulltext

Nessén, Marianne
Essays on exchange rates and international finance
Catalog

Niemeyer, Jonas
Essays on market microstructure : empirical evidence from some Nordic exchanges
Catalog Fulltext

Normark, Peter
Medlemsägda företag : organisering av strategiska förändringar
Catalog Fulltext

Sjöholm, Göran
Redovisningsmått vid bolagisering : utformning och effekter
Catalog Fulltext

Zander, Ivo
The tortoise evolution of the multinational corporation : foreign technological activity in Swedish multinational firms 1890-1990
Catalog Fulltext

1995

Asplund, Marcus
Essays in industrial economics
Catalog Fulltext

Becker, Torbjörn
Essays on stochastic fiscal policy, public debt and private consumption
Catalog Fulltext

Blomberg, Jesper
Ordning och kaos i projektsamarbete : en socialfenomenologisk upplösning av en organisationsteoretisk paradox
Catalog Fulltext

Brännström, Tomas
Bias approximation and reduction in vector autoregressive models
Catalog Fulltext

Magneberg, Rutger
An evaluation of the method of random action sampling
Catalog Fulltext

Persson, Per-Göran
Modeling the impact of sales promotion on store profits
Catalog Fulltext

Román, Lisa
Institutions in transition : a study of Vietnamese banking
Catalog Fulltext

Söderqvist, Tore
Benefit estimation in the case of nonmarket goods : four essays on reductions of health risks due to residential radon radiation
Catalog

Thorén, Bertil
Användning av information vid ekonomisk styrning : månadsrapporter och andra informationskällor
Catalog Fulltext