Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Doctoral dissertations in full text

1990 to 1992

1990

Ågren, Lars
Swedish direct investment in the U. S.
Catalog Fulltext

Åhlander, Karl
Aspects of modern treasury management : organization and external financial activities in Swedish MNCs
Catalog Fulltext

Angelborg-Thanderz, Maud
Prisvärd militär flygning med rimliga risker
Catalog Fulltext

Lagerstam, Catharina
Hedging of contracts, anticipated positions and tender offers : a study of corporate foreign exchange rate risk and/or price risk
Catalog Fulltext

Lindkvist, Hans
Kapitalemigration 
Catalog Fulltext

Steiner, Lars
Ledningsfunktionen i tillväxtföretag : ledningsteamens sammansättning och funktion i tillverkande företag inom informationsteknologiindustrin
Catalog Fulltext

Warne, Anders
Vector autoregressions and common trends in macro and financial economics
Catalog Fulltext

Wärneryd, Karl
Economic conventions : essays in institutional evolution
Catalog Fulltext

1991

Berglöf, Erik
Corporate control and capital structure : essays on property rights and financial contracts
Catalog Fulltext

Bojö, Jan
The economics of land degradation : theory and applications to Lesotho
Catalog Fulltext

Brytting, Tomas
Organizing in the small growing firm : a grounded theory approach
Catalog Fulltext

Drottz-Sjöberg, Britt-Marie
Perception of risk : studies of risk attitudes, perceptions and definitions
Catalog Fulltext

Ericson, Mona
Iggesundsaffären : rationaliteter i en strategisk förvärvsprocess
Catalog Fulltext

Hagström, Peter
The 'wired' MNC : the role of information systems for structural change in complex organizations
Catalog Fulltext

Lindqvist, Maria
Infant multinationals : the internationalization of young, technology-based Swedish firms
Catalog Fulltext

Lundgren, Anders
Technological innovation and industrial evolution : the emergence of industrial networks
Catalog Fulltext

Nilsson, Anders G.
Anskaffning av standardsystem för att utveckla verksamheter : utveckling och prövning av SIV-metoden
Catalog Fulltext

Nordström, Kjell A.
The internationalization process of the firm : searching for new patterns and explanations
Catalog Fulltext

Schou, Pierre
Arbetsmotivation : en studie av ingenjörer
Catalog Fulltext

Wahlund, Richard
Skatter och ekonomiska beteenden : en studie i ekonomisk psykologi om främst skattefusk och sparande utifrån 1982 års skatteomläggning
Catalog Fulltext

Zander, Udo
Exploiting a technical edge : voluntary and involuntary dissemination of technology
Catalog Fulltext

1992

Charpentier, Claes
Ekonomisk styrning av statliga affärsverk
Catalog Fulltext

Eklöf, Jan A.
Varying data quality and effects in economic analysis and planning
Catalog Fulltext

Ewing, Per
Ekonomisk styrning av enheter med inbördes verksamhetssamband
Catalog Fulltext

Forssell, Anders
Moderna tider i Sparbanken :  om organisatorisk omvandling i ett institutionellt perspektiv
Catalog Fulltext

Jansson, David
Spelet kring investeringskalkyler : om den strategiska användningen av det för-givet-tagna
Catalog

Kokko, Ari
Foreign direct investment, host country characteristics and spillovers
Catalog Fulltext

Ljung, Anders O.
Intressentstrategier : en longitudinell studie av utvecklingen i två svenska företag
Catalog Fulltext

Paalzow, Anders
Public debt management
Catalog Fulltext

Södergren, Birgitta
Decentralisering : förändring i företag och arbetsliv
Catalog Fulltext

Wahl, Anna
Könsstrukturer i organisationer : kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling
Catalog Fulltext