Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Doctoral dissertations in full text

1986 to 1989

1986

Aspling, Anders
Företagsdemokratin och MBL : en empirisk och organisationsteoretisk utvärdering av en arbetsrättsreform
Catalog Fulltext

Björkegren, Dag
Företagsledarutbildning : en fallstudie
Catalog Fulltext

Holmberg, Ingalill
Företagsledares mandat : ett koncernledningsuppdrag påbörjas
Catalog Cover

Hörngren, Lars
On monetary policy and interest rate determination in an open economy
Catalog Fulltext

Lundgren, Anders
Handlingar och strukturer : en organisationsteoretisk studie av styrelsearbetets villkor i stora företag
Catalog Fulltext

Rombach, Björn
Rationalisering eller prat : Kommuners anpassning till en stagnerande ekonomi
Catalog

Rydqvist, Kristian
The pricing of shares with different voting power and the theory of oceanic games
Catalog Fulltext

1987

Benndorf, Hans
Marknadsföringsplanering och samordning mellan företag i industriella system
Catalog Fulltext

Claesson, Kerstin
Effektiviteten på Stockholms fondbörs
Catalog Fulltext

Eidem, Rolf
Aktieägandet och demokratin : ägarfrågan från brukssamhälle till kompetenskapitalism 
Catalog Fulltext

Skogsvik, Kenth
Prognos av finansiell kris med redovisningsmått : en jämförelse mellan traditionell och inflationsjusterad redovisning
Catalog Fulltext

Sölvell, Örjan
Entry barriers and foreign penetration : emerging patterns of international competition in two electrical engineering industries
Catalog Fulltext

1988

Andréasson, Ing-Marie
Costs of controls on farmers' use of nitrogen : a study applied to Gotland
Catalog Fulltext

Dahlgren, Göran
Ledning av fusionsförlopp : en analys av bildandet av Ericsson Information Systems AB
Catalog Fulltext

Hultén, Staffan
Vad bestämmer de svenska exportmarknadsandelarnas utveckling?
Catalog Fulltext

Liljegren, Göran
Interdependens och dynamik i långsiktiga kundrelationer : industriell försäljning i ett nätverksperspektiv
Catalog Fulltext

Philips, Åke
Eldsjälar : en studie av aktörsskap i arbetsorganisatoriskt utvecklingsarbete
Catalog Fulltext

Vredin, Anders
Macroeconomic policies and the balance of payments
Catalog Fulltext

1989

Andersson, Thomas
Foreign direct investment in competing host countries : a study of taxation and nationalization
Catalog Fulltext

Davidsson, Per
Continued entrepreneurship and small firm growth
Catalog Fulltext Cover

Edlund, Per-Olov
Preliminary estimation of transfer function weights : a two-step regression approach
Catalog Fulltext

Kylén, Brian
Hur företagschefer beslutar innan de blir överraskade : ett försök till förklaring av svarsmönster i svagsignalsituationer
Catalog Fulltext

Larsson, Björn
Koncernföretaget : ägarorganisation eller organisation för ägare?
Catalog Fulltext

Löwstedt, Jan
Föreställningar, ny teknik och förändring : Tre organiseringsprocesser ur ett kognitivt aktörsperspektiv
Catalog Cover

Roos, Johan
Cooperative venture formation processes : characteristics and impact on performance
Catalog Fulltext

Schuster, Walter
Ägandeformens betydelse för ett företag : en studie av ICA- rörelsen
Catalog Fulltext

Tollgerdt-Andersson, Ingrid
Ledarskapsteorier, företagsklimat och bedömningsmetoder
Catalog