Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Doctoral dissertations in full text

1976 to 1979

1976

Brodin, Bengt
Produktutvecklingsprocesser : en studie ur marknadsföringssynvinkel av produktutveckling i svenska företag
Catalog Fulltext

Falk, Thomas
Urban Sweden : changes in the distribution of population
Catalog Fulltext

Gustafsson, Siv
Lönebildning och lönestruktur inom den statliga sektorn :   (Determination and structure of salaries in the government sector of Sweden)
Catalog Fulltext

Hedebro, Göran
Information och engagemang : individuella och miljömässiga förutsättningar för deltagande i det lokala samhällslivet
Catalog Fulltext

Peterssohn, Erling
Kreditgivning mellan företag : en mikroekonometrisk studie av företagens finansiella beteende
Catalog Fulltext

Tell, Bertil
A comparative study of some multiple-criteria methods
Catalog Fulltext

1977

Bergman, Lars
Energy and economic growth in Sweden : an analysis of historical trends and present choices
Catalog Fulltext

Bertmar, Lars
Kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet : en analys av svenska industriföretag
Catalog Fulltext

Mossberg, Thomas
Utveckling av nyckeltal
Catalog Fulltext

Olve, Nils-Göran
Multiobjective budgetary planning : models for interactive planning in decentralized organizations
Catalog Fulltext

Stjernberg, Torbjörn
Organizational change and quality of life : individual and organizational perspectives on democratization of work in an insurance company
Catalog

1978

Ekman, Elon V.
Some dynamic economic models of the firm : a microeconomic analysis with emphasis on firms that maximize other goals than profit alone
Catalog Fulltext

Hemming, Tom
Multiobjective decision making under certainty
Catalog Fulltext

Holmlöv, Per Gunnar
Lokalpressen och kommunalpolitiken : hur kommunalpolitik rapporteras av journalister och bedöms av läsare
Catalog Fulltext

1979

Anell, Barbro
Hushållen och dagligvarudistributionen : en konsumentekonomisk analys
Catalog Fulltext

Borgenhammar, Edgar
Health care budgeting : goals, structure, attitudes
Catalog Fulltext

Du Rietz, Gunnar
Företagsetableringarna i Sverige under efterkrigstiden
Catalog

Elvestedt, Ulf
Beslutsanalys : en interaktiv ansats
Catalog Fulltext

Englund, Peter
Profits and market adjustment : a study in the dynamics of production, productivity and rates of return
Catalog Fulltext

Österberg, Hans
Hierarkisk begreppsanalys : ett hjälpmedel vid undersökning av komplexa forskningsproblem
Catalog Fulltext

Persson, Mats
Inflationary expectations and the natural rate hypothesis
Catalog Fulltext

Schirach-Szmigiel, Christopher von
Liner shipping and general cargo transport
Catalog Fulltext