Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Doctoral dissertations in full text

1974 to 1975

1974

Asplund, Gisèle
Osäkerhetsfaktorer i företaget och i dess miljö : en taxonomisk studie
Catalog Fulltext

Berg, Curt
Samrådssystemet : en klinisk undersökning i ett växande företag
Catalog Fulltext

Bergstrand, Jan
Budgetary planning : a summary of two previous books
Catalog Summary Cover

Dalborg, Hans
Studier i företagslokalisering, strukturutveckling och företagens utvecklingsarbete
Catalog

de Vylder, Stefan
Chile 1970-73 : the political economy of the rise and fall of the Unidad Popular
Catalog Fulltext

Hägg, Claes
Periodiska betalningsvariationer : en studie i företagsekonomisk tidsserieanalys
Catalog Fulltext

Lindh, Leif G.
Samaktiviteter : en studie av dagligvaruindustrins medverkan i handelns veckoaktiviteter
Catalog

Mabon, Hunter
Job analysis : measurement problems and applications
Catalog Fulltext

Magnusson, Åke
Budgetuppföljning : analys av budgetutfall
Catalog

Valdelin, Jan
Produktutveckling och marknadsföring : en undersökning av produktutvecklingsprocesser i svenska företag
Catalog Fulltext

1975

Åhrén, Per
Ekonomiska utvärderingsmetoder i samhällsplanering
Catalog

Asplund, Göran
Strategy formulation : an intervention study of a complex group decision process
Catalog Fulltext

Birgegård, Lars-Erik
The project selection process in developing countries : a study of the public investment project selection process in Kenya, Zambia and Tanzania
Catalog Fulltext

Facht, Johan
Emission control costs in Swedish industry : an empirical study of the iron & steel and pulp & paper industries
Catalog Fulltext

Forsgårdh, Lars-Erik
Information, förväntningar och aktiekurser : en studie av den svenska aktiemarknaden
Catalog

Gavatin, Peter
Budgetsimulering : innebörd, effektivitet och införande
Catalog Fulltext

Julander, Claes-Robert
Sparande och effekter av ökad kunskap om inkomstens användning : en beteendevetenskaplig studie av individers inkomstanvändning
Catalog Fulltext

Karlsson, Weine
Manufacturing in Venezuela : studies on development and location
Catalog Fulltext