Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Doctoral dissertations in full text

1970 to 1973

1970

Nyström, Harry
Retail pricing : an integrated economic and psychological approach
Catalog Fulltext

Staël von Holstein, Carl-Axel S.
Assessment and evaluation of subjective probability distributions
Catalog

Stymne, Bengt
Values and processes : a systems study of effectiveness in three organizations
Catalog Fulltext

Wohlin, Lars
Skogsindustrins strukturomvandling och expansionsmöjlighet
Catalog

1971

Uggla, Christer
Valutaproblem och valutapositioner i exportföretag och importföretag : försök till mikroekonomisk begreppsbildning
Catalog

1972

Jennergren, L. Peter
Studies in the mathematical theory of decentralized resource-allocation
Catalog

Jonsson, Ernst
Kommunens finanser 
Catalog Fulltext Fulltext Cover Part I Cover Cover Part II Cover

Nowak, Kjell
The Psychological Study of Mass Communication Effects : On the validity of laboratory experiments and an attempt to improve ecological validity
Catalog Fulltext Appendix

Radetzki, Marian
Aid and development
Catalog Fulltext Fulltext

Ståhl, Ingolf
Bargaining theory 
Catalog Fulltext

Thorngren, Bertil
Studier i lokalisering : regional strukturanalys, regionala external economics, regional informationsöverföring, informationsöverföring mellan organisationer
Catalog Fulltext

1973

Ahnström, Leif
Styrande och ledande verksamhet i Västeuropa : en ekonomisk-geografisk studie
Catalog

Arvidsson, Göran
Studier i internprissättning : en sammanfattning
Catalog Fulltext

Back, Rolf
Studier av lokalisering, lokaliseringsbeslut och beslutskoordinering
Catalog

Gustafsson, Lennart
Studier i förhandlingsbeteende
Catalog Fulltext Fulltext Cover

Matthiessen, Lars
A study in fiscal theory and policy
Catalog Fulltext Fulltext Cover Part I Cover Part II

Norström, Göran
Transportgeografiska studier i svensk utrikeshandel
Catalog Fulltext

Östman, Lars
Utveckling av ekonomiska rapporter : en empirisk studie med tonvikt på mottagaråsikter och utvecklingsförlopp i företag med datorbaserad redovisning
Catalog Fulltext

Otterbeck, Lars
Företagsstrategi och lokalisering
Catalog

Samuelson, Lars A.
Effektiv budgetering : en analys av beslut om budgeteringens utformning
Catalog

Sjöstrand, Sven-Erik
Företagsorganisation : en taxonomisk ansats med en typisering av 38 svenska byggnadsföretag
Catalog Fulltext

Vinell, Lars
Business cycles and steel markets : studies in demand variations and firms' short-terms behaviour in the Swedish steel market
Catalog Fulltext