Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Doctoral dissertations in full text

1960 to 1969

1960

Persson, Lars
Kunderna i Vällingby : en undersökning om verksamheten i Vällingby centrum och köpvanorna hos invånarna i omgivande bostadsområden
Catalog Fulltext

Thorburn, Thomas
Supply and demand of water transport : studies in cost and revenue structures of ships, ports and transport buyers with respect to their effects on supply and demand of water transport of goods
Catalog

1961

Burenstam Linder, Staffan
An essay on trade and transformation
Catalog Fulltext Cover

Johansson, Sven-Erik
Skatt - investering - värdering : en teoretisk studie av hur hänsynstagande till inkomstskatt och penningvärdeförändringar påverkar dels investeringsobjekts ekonomiska livslängd och värdeminskningsförlopp, dels investeringars kapitalvärde och internräntefot
Catalog

Kihlstedt, Curt
Sortiment inom detaljhandeln : studier inom detaljhandelsföretag av sortimentsstorlek och sammansättning samt vissa kostnads- och intäktssamband
Catalog

Nabseth, Lars
Löneökningars verkningar inom industrin : en studie av anpassningsprocessen inom företaget
Catalog Fulltext

1963

Danielsson, Albert
On measurement and analysis of standard costs
Catalog Fulltext

1966

Hållsten, Bertil
Investment and financing decisions : on goal formulation and model building
Catalog

1969

Mattsson, Lars-Gunnar
Integration and efficiency in marketing systems
Catalog Fulltext Cover Cover

Norén, Nils-Erik
Long-range decision models in mining
Catalog Fulltext Cover Cover