Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Doctoral dissertations in full text

1946 to 1959

1946

Kristensson, Folke
Studier i svenska textila industriers struktur
Catalog Fulltext

1954

Frenckner, Paulsson
Kostnadsfördelning och internprestationsbedömning : studier i vissa kalkylmetoder mot bakgrunden av olika syften
Catalog Fulltext

1955

Rasmussen, Arne
Pristeori eller parameterteori : studier omkring virksomhedens afsætning
Catalog Fulltext

1959

Artle, Roland
Studies in the structure of the Stockholm economy : towards a framework for projecting metropolitan community development
Catalog Fulltext