Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Doctoral dissertations in full text

1976 to 1979

1976

Brodin, Bengt
Produktutvecklingsprocesser : en studie ur marknadsföringssynvinkel av produktutveckling i svenska företag
Catalog Fulltext

Falk, Thomas
Urban Sweden : changes in the distribution of population
Catalog Fulltext

Gustafsson, Siv
Lönebildning och lönestruktur inom den statliga sektorn :   (Determination and structure of salaries in the government sector of Sweden)
Catalog Fulltext

Hedebro, Göran
Information och engagemang : individuella och miljömässiga förutsättningar för deltagande i det lokala samhällslivet
Catalog Fulltext

Peterssohn, Erling
Kreditgivning mellan företag : en mikroekonometrisk studie av företagens finansiella beteende
Catalog Fulltext

Tell, Bertil
A comparative study of some multiple-criteria methods
Catalog Fulltext

1977

Bergman, Lars
Energy and economic growth in Sweden : an analysis of historical trends and present choices
Catalog Fulltext

Bertmar, Lars
Kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet : en analys av svenska industriföretag
Catalog Fulltext

Mossberg, Thomas
Utveckling av nyckeltal
Catalog Fulltext

Olve, Nils-Göran
Multiobjective budgetary planning : models for interactive planning in decentralized organizations
Catalog Fulltext

Stjernberg, Torbjörn
Organizational change and quality of life : individual and organizational perspectives on democratization of work in an insurance company
Catalog

1978

Ekman, Elon V.
Some dynamic economic models of the firm : a microeconomic analysis with emphasis on firms that maximize other goals than profit alone
Catalog Fulltext

Hemming, Tom
Multiobjective decision making under certainty
Catalog Fulltext

Holmlöv, Per Gunnar
Lokalpressen och kommunalpolitiken : hur kommunalpolitik rapporteras av journalister och bedöms av läsare
Catalog Fulltext

1979

Anell, Barbro
Hushållen och dagligvarudistributionen : en konsumentekonomisk analys
Catalog Fulltext

Borgenhammar, Edgar
Health care budgeting : goals, structure, attitudes
Catalog Fulltext

Du Rietz, Gunnar
Företagsetableringarna i Sverige under efterkrigstiden
Catalog

Elvestedt, Ulf
Beslutsanalys : en interaktiv ansats
Catalog Fulltext

Englund, Peter
Profits and market adjustment : a study in the dynamics of production, productivity and rates of return
Catalog Fulltext

Österberg, Hans
Hierarkisk begreppsanalys : ett hjälpmedel vid undersökning av komplexa forskningsproblem
Catalog Fulltext

Persson, Mats
Inflationary expectations and the natural rate hypothesis
Catalog Fulltext

Schirach-Szmigiel, Christopher von
Liner shipping and general cargo transport
Catalog Fulltext

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more