Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Doctoral dissertations in full text

1974 to 1975

1974

Asplund, Gisèle
Osäkerhetsfaktorer i företaget och i dess miljö : en taxonomisk studie
Catalog Fulltext

Berg, Curt
Samrådssystemet : en klinisk undersökning i ett växande företag
Catalog Fulltext

Bergstrand, Jan
Budgetary planning : a summary of two previous books
Catalog Summary

Dalborg, Hans
Studier i företagslokalisering, strukturutveckling och företagens utvecklingsarbete
Catalog

de Vylder, Stefan
Chile 1970-73 : the political economy of the rise and fall of the Unidad Popular
Catalog Fulltext

Hägg, Claes
Periodiska betalningsvariationer : en studie i företagsekonomisk tidsserieanalys
Catalog Fulltext

Lindh, Leif G.
Samaktiviteter : en studie av dagligvaruindustrins medverkan i handelns veckoaktiviteter
Catalog

Mabon, Hunter
Job analysis : measurement problems and applications
Catalog Fulltext

Magnusson, Åke
Budgetuppföljning : analys av budgetutfall
Catalog

Valdelin, Jan
Produktutveckling och marknadsföring : en undersökning av produktutvecklingsprocesser i svenska företag
Catalog Fulltext

1975

Åhrén, Per
Ekonomiska utvärderingsmetoder i samhällsplanering
Catalog

Asplund, Göran
Strategy formulation : an intervention study of a complex group decision process
Catalog Fulltext

Birgegård, Lars-Erik
The project selection process in developing countries : a study of the public investment project selection process in Kenya, Zambia and Tanzania
Catalog Fulltext

Facht, Johan
Emission control costs in Swedish industry : an empirical study of the iron & steel and pulp & paper industries
Catalog Fulltext

Forsgårdh, Lars-Erik
Information, förväntningar och aktiekurser : en studie av den svenska aktiemarknaden
Catalog

Gavatin, Peter
Budgetsimulering : innebörd, effektivitet och införande
Catalog Fulltext

Julander, Claes-Robert
Sparande och effekter av ökad kunskap om inkomstens användning : en beteendevetenskaplig studie av individers inkomstanvändning
Catalog Fulltext

Karlsson, Weine
Manufacturing in Venezuela : studies on development and location
Catalog Fulltext

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more