Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Att fylla i ansökningsblankett - Minor Field Studies Program

  • Val av giltigt land – se studera.nu webbplats https://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/minor-field-studies-mfs/ för aktuell lista.
  • Datum för fältarbete om minst åtta veckors sammanhängande vistelse samt MFS-förberedelsekurs, som är obligatorisk innan avresa. Se mer info om kursen här  http://mfskurs.programkontoret.se/.
  • Uppgifter på sökandes lärosäte samt handledare i Sverige
  • Kontaktperson i projektlandet:
    MFS-uppdraget förutsätter medverkan av en handledare i uppdragslandet. Denne kan vara en Sida-anställd projekthandledare, representant för en u-landsmyndighet, en lokalt verksam forskare/universitetslärare, kontaktperson på organisation den sökande ska arbeta genom eller liknande. 

    Handledaren ska vara förberedd att hjälpa till med praktiska arrangemang i fält såsom att skaffa bostad, lösa transportfrågor, komma i kontakt med myndigheter, m.m. Sidas biståndskontor i landet har ingen skyldighet att lösa administrativa problem. Detta är stipendiatens och handledarens ansvar.

    Observera att Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm inte kan stå till tjänst med någon handledare i u-landet. Ofta måste den sökande via egna kontakter finna en sådan. Institutionen kan dock bistå med råd.

 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more