Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Information om ansökan

Ansökningsomgångar

Höst 2019
11 november  - 25 november 
(Studenter som ska skriva uppsats under vårtermin 2020)

Med anledning av coronaviruset och de eventuella praktiska problem det medför för genomförande av fältstudier ställer vi in ansökningsomgången i april och hänvisar till ansökningsomgången hösten 2020

Vår 2020 - INSTÄLLD
6 april - 20 april 
(Studenter som ska resa/skriva uppsats sommar/hösttermin 2020)

Höst 2020
9 november  - 23 november
(Studenter som ska skriva uppsats under vårtermin 2021)

Ansökan

En fullständig ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:

  1. Ifylld ansökningsblankett
  2. Projektbeskrivning inklusive budget
  3. Curriculum Vitae
  4. Vidimerad förteckning över avklarade kurser med betyg


Vid frågor vänligen kontakta Malin Skanelid, malin.skanelid@hhs.seAnsökan skickas via mail till
malin.skanelid@hhs.se,
alternativt med post till:

Handelshögskolan i Stockholm
Att: Malin Skanelid
Box 6501
113 83 Stockholm

 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more