Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

TACK FÖR DIN ANMÄLAN!

Mer information och kursschema får du vid det första lektionstillfället den 7 augusti. Lycka till med alla förberedelser till dess!

Är det något du undrar över som rör kursen, kontakta kursansvarige Håkan Lyckeborg, hakan.lyckeborg@hhs.se eller via telefon: +46 8 736 9233

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more