Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ansök via Alternativt Urval

Alternativt Urval är en särskild urvalsgrupp som Handelshögskolan i Stockholm tillämpar. Varje höst antas maximalt 10 % av de sökande med hjälp av Alternativt Urval. Syftet är att få en breddad studentgrupp och att erbjuda fler möjligheter till antagning för högmotiverade studenter än enbart via betyg och högskoleprov. Grundläggande behörighet och ett jämförelsetal om lägst 17.0 krävs för att kunna söka.

OBS! Du kan endast söka via antingen Alternativt Urval eller Särskilda Meriter. Söker du via båda blir du automatiskt obehörig i bägge. Kom ihåg att du alltid automatiskt står kvar i betygsgruppen när du söker via Alternativt Urval eller Särskilda Meriter.

ANSÖKAN TILL ALTERNATIVT URVAL

Om du vill ansöka via alternativt urval måste du lämna in ansökan till utbildningen på antagning.se, enligt instruktioner där, senast den 15 april 2021.

Där skall du ange att du avser ansöka till något eller båda våra kandidatprogram via alternativt urval bland alternativen under fliken 'Specificering'.

Det alternativa urvalet är en parallell urvalsgrupp till gymnasiebetyg, högskoleprov och särskilda meriter, men som inkluderar ett analytiskt test samt intervju i tillägg till andra behörighetskrav. Det alternativa urvalet bygger på en bedömning av den sökandes motivation och kompetens och urvalet sker i tre steg:

1. Första urval baserat på betyg och motivation

I steg 1 beslutats vilka sökande som ska gå vidare till det skriftliga provet. Behörighet samt motivationsbrev granskas.

Givetvis måste du uppfylla samtliga behörighetskrav och du kan enbart söka till ett av programmen, Business and Economics eller Retail Management, och dessutom ha ett jämförelsetal på lägst 17.0. Om du inte ännu har mött antagningskraven har du möjlighet att bifoga en studieplan som visar stor sannolikhet att du kommer att göra det senast den 21 juni (den 5 juli för IB/europeiska gymnasiestudenter).

Cirka 200 studenter kommer att erbjudas testet.

2. Analytiskt Test 9 maj
Vi mejlar dig mer information (till den mejladress som du registrerade via antagning.se).

Det analytiska testet kommer att ske online med övervakning. Inga förberedelser krävs inför testet.

Testet (Thinking Skills Assessment) har en skrivtid på max 90 minuter, och är på engelska (motsvarar Engelska 6 eller Engelska B på gymnasiet, minimum behörighetskrav för att söka till Handelshögskolans kandidatprogram). Urvalskommittén gör ett urval baserat på resultatet på det analytiska testet, och bjuder in cirka 60 sökande med högst resultat till intervju – steg tre.

3. Intervjuer - vecka 20-21

Sökande som kallats vidare till steg 3 genomgår en intervju som varar i cirka 20 minuter. Under intervjuerna bedöms den sökandes motivation för att genomgå utbildningen till ett specifikt program genom olika frågeställningar, vilka ämnar också visa på mognadsgrad, vetenskapligt intresse och kompetens för att studera ett visst program. Intervjun sker online och på engelska.

Syftet med intervjun är att ge en helhetsbild av den sökandes förutsättningar för att studera ett valt akademiskt program. 

ANSÖKAN - HUR GÅR DET TILL?

STEG 1: 

1. Ansökan öppnar 15 mars 2021

2. Sök till oss via antagning.se senast 15 april 2021 enligt de instruktioner som ges där, du ska ange att du ansöker via Alternativt Urval. Vi följer alla ansökningsdatum enligt tidslinjen hos antagning.se.

3. Du ska sedan ladda upp följande dokument hos oss på hhs.fullfabric.com 

CV:
bör innehålla relevant erfarenhet, utbildningar, ideella engagemang samt erfarenhet som kan vara relevant för din ansökan.

Motivationsbrev:
Ett kortfattat motivationsbrev (300-500 ord) där du beskriver dig själv och varför du vill studera på det kandidatprogram du valt. Du väljer själv om du vill skriva ditt motivationsbrev på svenska eller engelska.

Intyg, om nödvändigt:

  • Om du fullföljer gymnasiet först i juni 2021, behöver du bifoga en Individuell studieplan, som du kan ladda ner från din skolas online skolsystem, tex Schoolsoft, eller beställa från studievägledare. Denna måste visa att du sannolikt kommer att uppfylla behörighetskraven senast den 21 juni 2021 (den 5 juli för IB/Europeiska gymnasieutbildningar), samt att du kommer att uppnå ett jämförelsetal på minst 17.0.

  • Om du vid ansökningstillfället inte uppfyller våra behörighetskrav, måste du bifoga en studieplan som visar en plan för hur du kommer att uppfylla behörighetskrav senast den 21 juni 2021.

Ditt val av kandidatprogram:
OBS! Givetvis måste du uppfylla samtliga behörighetskrav och du kan enbart söka till ett av programmen. Observera att du blir struken om du ansöker till båda programmen via alternativt urval.

STEG 2:

Om du går vidare till testet så kommer du att bli kontaktad i vecka 17.

Testdag:
9 maj

Plats:
online (med övervakning)

Testet erbjuds ej annat datum, eller på annat sätt.

STEG 3:

Går du vidare till intervjuomgången så hör vi av oss i vecka 19-20.

Intervjuer - vecka 20-21
Intervjuerna sker online och på engelska.

ANTAGNINGSBESKED 2021

Antagningsbeskedet skickas ut från antagning.se 9 juli. Observera att vi inte skickar ut något antagningsbesked direkt från oss på Handelshögskolan i Stockholm. Det går tyvärr inte att ge individuell feedback på ansökningar via alternativt urval.

Sista svarsdag: 23 juli 2021

Antagningsbesked II: 29 juli 2021

Vänligen notera att du inte blir antagen om du inte uppfyller våra behörighetskrav. Inga undantag kommer att göras.

HUR SER MINA CHANSER UT?

Antagningsenheten kan tyvärr aldrig ge en förhandsprognos över hur dina chanser att bli antagen ser ut. Dels skiljer sig ansökningarna från år till år och det går varken att förutse från vårt håll, eller påverka från sökandens håll när urvalsprocessen väl är påbörjad.

FRÅGOR?

Har du frågor om särskilda meriter? Läs mer här. Om du inte hittar ditt svar där, så kontakta oss gärna på vår telefontid tis & tors kl. 10-11:30 på 08-736 90 00 (fråga efter kandidatantagningen) eller maila oss på bsc.admissions@hhs.se

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more