Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Antagningsstatistik för betyg & högskoleprov

Här hittar du antagningsstatistiken för betyg och högskoleprov för våra kandidatprogram.

Antagningsstatistiken är ofta av stort intresse när det är dags att ansöka. Observera att det inte går att förutse statistik på kommande antagningsomgång eftersom det varierar. Här kan du se hur antagningssiffrorna har varierat genom åren. Betyget gäller för den sista antagna studenten i kvotgruppen.

ANTAGNINGSSTATISTIK BETYG & HÖGSKOLEPROV


BSc in Business & Economics

  2021 2020 2019 2018 2017
BI (lägsta slutbetyg) 19.32 19.27 19.17 19.17 19.17
BII - kompletteringskvoten* (lägsta slutbetyg) 19.58 19.32 19.27 19.27 19.30
HP - Högskoleprovet* (lägsta poäng) 1.75 1.75 1.7 1.7 1.9
Nationella ansökningar 3007 3134 2735 2990 3307
Internationella ansökningar 1198 1141  - -
Totalt antal ansökningar 4205 4275 2735 2990 3307
 
*Jämförelsetal för den sist antagna studenten (max 20.0)

Observera att vi inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörigheter.


BSc in Retail Management

  2021 2020 2019 2018 2017
BI (lägsta slutbetyg) 19.06 19.01 18.9 18.75 18.85
BII - kompletteringskvoten* (lägsta slutbetyg) 19.32 19.06 19.05 19.17 19.45
HP - Högskoleprovet* (lägsta poäng) 1.7 1.55 1.6 1.7 1.8
Nationella ansökningar 1338 1310 1023 1134  1529
Internationella ansökningar 353 430 601 645  -
Totalt antal ansökningar 1691 1740 1624 1779 1529
 
 
* Jämförelsetal för den sist antagna studenten (max 20.0)

Observera att vi inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörigheter.


Förklaring av förkortningar

BI: Här ingår du som söker på ditt betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning, och som inte har behövt läsa in någon kurs för att bli behörig.

BII: Här ingår du som har läst in enstaka eller flera kurser på komvux efter att du fick ditt slut- eller avgångsbetyg. Även du som har gått ett basår eller läst på folkhögskola för att få särskild behörighet, ingår här.

HP: Du som har ett högskoleprovsresultat ingår i den här kvoten.

Vill du veta mer om urvalsgrupper hittar du informationen här.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more