Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som vi får angående behörighet, ansökan och antagning till vårt Kandidatprogram i Retail Management.

Hur och när ansöker jag?

Hur ansöker jag till kandidatprogrammet Retail Management?
Ansökan görs via antagning.se

När är sista ansökningsdatum för höstterminen 2019?
Sista ansökningsdatum till kandidatprogrammen är 15 april.

Har ni antagning till vårterminen?
Nej, vi har inte antagning till vårterminen utan endast till höstterminen.

Är jag behörig att söka?

Vilka är behörighetskraven?
För att vara behörig att söka till programmet krävs grundläggande behörighet och dessutom lägst betyget VG/C eller motsvarande i:

  • Svenska B alt. Svenska 3 alt. TISUS-test​
  • Engelska B alt. Engelska 6
  • Matematik C alt. Matematik 3B eller 3C
  • Samhällskunskap A alt. Samhällskunskap 1B alt. Samhällskunskap 1a1 + 1a2
  • Historia A alt. Historia 1B alt. Historia 1a1 + 1a2

Vad betyder grundläggande behörighet?
Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma för både program och kurser. Behörigheten kan uppfyllas på olika sätt men det vanligaste är att ha en avslutad gymnasieutbildning. Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se.

HUR FUNGERAR KVOTER?

Vilka kvotgrupper kan man ansöka i?
Varje år antas minst 80 procent av ansökande via betyg, minst 5 procent via högskoleprovet och minst 5 procent via Särskilda meriter och minst 5 procent via Alternativt urval i den svenska sökomgången.

Kan jag söka i flera kvotgrupper än en?
Ja. När du ansöker via antagning.se så söker du automatiskt på alla dina meriter som finns registrerade.

Vilka betyg krävs?

Vad var lägsta antagningspoäng till Retail Management-programmet höstterminen 2018? 

Lägsta antagningspoäng bland de antagna till höstterminen 2018 var: 

Direktgruppen: 18.75
Kompletteringsgruppen: 19.17
Högskoleprovsgruppen: 1.7

Observera att HHS inte tillämpar meritpoäng så maxpoäng är alltså 20.0.

Jag har en International Baccalaureate (IB) examen. Hur vet jag om jag uppfyller de särskilda behörighetskraven eller vad jag har för betyg enligt det svenska 20-poängssystemet?

Hos Universitets- och Högskolerådet (UHR) finns information om hur UHR (och HHS) bedömer behörighet för sökande som inte har betyg från ett svenskt gymnasium.

Jag har en utländsk examen som jag tror motsvarar Sveriges gymnasieexamen. Hur vet jag om jag uppfyller de särskilda behörighetskraven?

Hos Universitets- och Högskolerådet (UHR) finns information om hur man bedömer behörighet för sökande som inte har betyg från ett svenskt gymnasium. Vidare hittar du här också omräkningstabeller för betyg. Du kan också behöva få dina betyg översatta, kontakta UHR för mer information.

Hur fungerar meriter/annan behörighet?

Vad räknas som en särskild merit?
Som särskild merit räknas framstående prestationer inom teknik, idrott, humaniora, konstnärlig verksamhet, musik, ledarskap eller entreprenörskap. Den särskilda merit du söker på måste också vara genomförd parallellt med, eller i direkt anslutning till gymnasiestudier och utförd på mycket hög nivå. Mer detaljerad information finns på vår sida om särskild behörighet.

Jag studerar ekonomi och vill läsa resten av min utbildning på Handelshögskolan i Stockholm, går det?
Tyvärr går det inte att tillgodoräkna poäng från tidigare högskolestudier på Handelshögskolan i Stockholm. För att ta ut Ekonomie kandidatexamen på Handelshögskolan i Stockholm så måste du ha läst hela programmet här. 

Jag har en civilingenjörsexamen, räknas det som en merit?

Nej, tidigare studier räknas inte som en merit.

Vilka särskilda meriter har tidigare elever blivit antagna på?
Vi lämnar inte ut uppgifter om tidigare antagna elever.

Behöver jag uppfylla behörighetskraven när jag söker på särskilda meriter?
Ja, även om du söker på särskilda meriter måste du uppfylla behörighetskraven.

Jag tror inte att jag har tillräckligt högt betyg, kan jag söka på reell kompetens och bifoga arbetsprover och liknande?
Nej, reell kompetens är enbart en behörighetsbedömning och höjer inte ditt meritvärde vid urval. Du kan läsa mer om reell kompetens på www.antagning.se.

Vad händer efter antagning?

När får jag besked om jag blivit antagen till kandidatprogrammet?
Det första antagningsbeskedet, efter urval 1, kommer i mitten av juli, besked nummer två i mitten av augusti.

Jag har blivit antagen, vad händer nu?
Vad roligt! Men glöm inte att det är viktigt att du tackar ja till din plats före sista svarsdagen. 

Jag har blivit antagen men kan inte närvara vid inskrivningen. Kan jag skicka ett ombud?
Nej, du måste själv i egen person närvara vid inskrivningen, annars förlorar du din plats. 

Allmänna frågor?

Hur många söker till kandidatprogrammet i Retail Management varje år och hur många antar ni? 
2018 hade kandidatprogrammet 1134 sökande, varav 63 antogs.

Vilken examen får man efter att ha gått Retail Managementprogrammet?
Som student på våra ekonomie kandidatprogram avlägger du en Ekonomie Kandidatexamen, vilket på engelska motsvarar en Bachelor of Science (BSc) in Retail Management.

Kan man läsa fristående kurser vid Handelshögskolan i Stockholm?
Nej, vi erbjuder inga fristående kurser.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more