Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Lars Strannegård och Erik Wikberg på DI debatt: Ryktet om näringslivets obildning är överdrivet

Läsning och bildning är viktigt för för svenska ledare. Över 73 procent av de svenska börs-vd:arna uppgav att bildning är viktigt vid en rekrytering. Det är hög tid att lyfta läsande förebilder i näringslivet. Det skriver Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm, Erik Wikberg, forskare och ansvarig för litteraturprojektet SSE Literary Agenda, och Frida Edman från Bokmässan på DI debatt idag den 3 juli 2019.

Läs hela artikeln här.

"Ingemar Hedenius formulerade 1949 en definition av bildning: den bildade människan är den som står fri och levande i relation till det okända. Denna formulering har fungerat som inspirationskälla för de övergripande utbildningsmålen vid Handelshögskolan i Stockholm.

Den värld vi lever i och står inför är okänd och oviss. För att möta den behöver vi stärka vårt kritiska tänkande, vår analytiska förmåga och vår bedömning av sanningsanspråk. Men vi behöver också träna upp vår kulturella finkänslighet, vår empati, vår språkkänsla och uttrycksförmåga.

På Handelshögskolan i Stockholm är vi inte förvånade över de positiva resultaten över företagsledarnas läsvanor. Under det gångna året har vi genomfört en skönlitterär satsning som fick tre gånger fler anmälda studenter än förväntat."

SSE

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more