Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Vilka forskningsresultat kan vi lita på?

Läs Anna Dreber Almenbergs och Magnus Johannessons artikel i nya numret av Ekonomisk Debatt.

​​​I artikeln beskrivs de replikationsprojekt Anna och Magnus tillsammans med en mängd medförfattare har varit inblandade i inom psykologi och experimentell ekonomi och i vilken utsträckning man kan förutse replikerbarhet, dvs vilka resultat som håller.

Läs artikeln här: https://nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/46-3-adamj.pdf

SIR

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more