Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Gustav Almqvist i Dagens Nyheter om nudging

Nudge, beteendeekonomi och beteendedesign. Begreppen syns då och då – inte minst efter att Richard Thaler tilldelades ekonomipriset 2017. Men vad innebär de? Hur används de av företag som vill påverka oss – och hur kan vi använda oss av kunskapen om dessa begrepp för att förbättra vår egen vardag?

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more